Pensioen voor u als ondernemer

Wat gebeurt er met uw (gezins)inkomen als u met pensioen gaat, arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden? Als directeur-grootaandeelhouder of ondernemer is het belangrijk om stil te staan bij deze vraag. Omdat de overheid voor dga’s en ondernemers in deze situaties weinig te bieden heeft, moet u hiervoor zelf voorzieningen treffen.

Pensioen- of inkomensadvies?

Onder pensioen verstaan we vaak alleen onze oudedagsvoorziening. Maar het advies van ABC Pensioen reikt verder dan alleen uw oude dag. Wij bespreken in ons advies ook uw (gezins)inkomen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het traject met betrekking tot inkomensadvies doorlopen wij samen met onze klanten in vier stappen.

Financiering van uw pensioen

Wat betreft pensioenopbouw wordt de dga onderscheiden van zelfstandigen, omdat de (fiscale) mogelijkheden tot pensioenopbouw voor dga’s veel uitgebreider zijn dan voor zelfstandigen. ABC Pensioen gaat bij het advies altijd uit van de best passende regeling, maar houdt (eventueel in overleg met uw accountant) ook rekening met de financiering van uw inkomen.

Lees meer over de toegevoegde waarde van ABC Pensioen of maak direct een kennismakingsafspraak.

- Maak een afspraak

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij geven u integraal pensioenadvies op basis van de huidige situatie en zetten deze af tegen de door u gewenste situatie. Ook controleren wij of bestaande regelingen en verzekeringen nog aan de gestelde eisen voldoen. Er wordt dan niet alleen gekeken naar uw oudedagsvoorziening, maar ook naar situaties in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dit alles leggen wij vast in een overzichtelijke rapportage, die wij met u bespreken.

Na de adviesfase kunt u besluiten om producten van een bank of verzekeraar via ons kantoor af te sluiten. Ook bieden wij de mogelijkheid om een onderhoudsabonnement af te sluiten voor onze dienstverlening. Wij blijven uw financiële situatie periodiek monitoren en geven advies over eventuele aanpassingen.

Wij maken jaarlijks eigen beheer berekeningen voor uw pensioen. Daarnaast kunnen zich tussentijds wijzigingen voordoen in uw persoonlijke situatie waar wij, indien noodzakelijk, direct op inspelen.