Het stappenplan van ABC Pensioen

Kiest u voor inkomensadvies van ABC Pensioen? Dan doorlopen wij samen met u vier duidelijke stappen.

Stap 1 - Kennismaking

In het eerste gesprek maken wij afspraken over de gewenste dienstverlening. We bespreken wat ABC Pensioen voor u kan betekenen, wat wij voor u gaan doen en welke kosten hieraan verbonden zijn. Op die manier weet u precies wat u van ons kunt verwachten.

Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend en de kosten van dit kennismakingsgesprek zijn voor onze rekening. Besluit u tijdens of na het kennismakingsgesprek dat u advieswilt van ABC Pensioen? Dan gaan wij samen het afgesproken inventarisatie- en adviestraject in. De gemaakte afspraken leggen wij vast in een overeenkomst.

Stap 2 – Inventariseren en adviseren

Met een uitgebreide inventarisatie brengen we uw huidige situatie en uw wensen in kaart. Op grond van deze inventarisatie maken wij een analyse. Op basis hiervan brengen wij ons advies uit.

De uitkomsten van de analyse en ons advies vatten wij samen in een heldere rapportage. Op die manier krijgt u duidelijk inzicht in uw financiële situatie bij de verschillende scenario’s. Uiteraard bespreekt uw adviseur dit document met u. Zo kiest u bewust of, en hoe u eventuele inkomenstekorten wilt verzekeren.

Overweegt u uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) in uw eigen B.V. plaats te laten vinden door middel van een eigen beheer constructie? Vanzelfsprekend bespreken wij de aandachtspunten uitgebreid met u.

Stap 3 – Bemiddelen en verzorgen van juridische stukken

Wilt u naar aanleiding van ons advies een financieel product via ABC Pensioen afsluiten? Dan gaan wij voor u bemiddelen. Dit betekent dat wij offertes aanvragen voor producten met passende voorwaarden, tegen een scherpe prijs. Deze offertes vergelijken we met elkaar en bespreken we met u.

Besluit u vervolgens om het product af te nemen, dan begeleiden we de aanvraag en controleren wij de polis totdat uiteindelijk alles goed is verwerkt. Daarnaast verzorgen wij alle benodigde juridische stukken tussen uzelf, de onderneming en verzekeraar.

Stap 4 – Jaarlijks beheer en begeleiding

Elk advies is een momentopname. Wanneer omstandigheden wijzigen verlangt een advies onderhoud. Ook uw wensen en behoeften veranderen voortdurend. Nieuwe ontwikkelingen in uw bedrijf, een nieuw huis, trouwen, samenwonen, gezinsuitbreiding, u ontvangt een erfenis: situaties die direct gevolgen hebben voor uw financiële situatie.

Sluit u een abonnement voor het jaarlijkse beheer af? Dan controleren wij regelmatig of het advies nog past bij de huidige situatie. Gaat u met pensioen, raakt u arbeidsongeschikt of komt u vroegtijdig te overlijden? Met een abonnement begeleiden wij u of uw gezin vanaf het eerste moment met de aanvraag. Wij controleren of de verzekeraar de uitkering goed heeft berekend, wij staan u of uw gezin terzijde als er discussie ontstaat met de verzekeraar, en ga zo maar door. Juist in dit soort gecompliceerde zaken is het geruststellend te weten dat u en uw gezin daar niet alleen voor staan, maar dat u op onze begeleiding en steun kunt rekenen.

Geïnteresseerd?

Lees meer over de toegevoegde waarde van ABC Pensioen of maak direct een vrijblijvende afspraak.

- Maak een afspraak