Hoe gaat ABC Pensioen te werk bij een overdracht?

Kiest u voor ABC Pensioen? Dan bepalen wij samen hoe we de overdracht oppakken. Globaal gezien kijken we eerst naar uw portefeuille en zorgen we daarna voor

communicatie richting uw klanten. Na overdracht hebben we regelmatig overleg met elkaar over de voortgang. Zo blijft u altijd betrokken en op de hoogte.

Uw portefeuille

Wij starten altijd met de ‘kennismaking’ van uw portefeuille. Uw vaste contactpersoon bij ABC Pensioen neemt samen met u uw pensioenportefeuille door. We brengen uw klanten in kaart (werkgevers, dga’s) en maken op basis daarvan een plan van aanpak (zijn de dossiers compleet, wie gaan we op korte termijn bezoeken, etc.). ABC Pensioen richt zich alleen op pensioen. Dat betekent dat u zelf verantwoordelijk blijft voor schadeverzekeringen en eventuele andere producten en dienstverlening in deze portefeuille.

Kennismaking met uw klanten

In overleg bepalen we welke klanten we op korte termijn samen gaan bezoeken. In zo’n kennismakingsgesprek kunt u zelf uitleggen waarom u samenwerkt met ABC Pensioen en dat u voor schadeverzekeringen vaste contactpersoon blijft. De adviseur van ABC Pensioen leert direct uw klant kennen en kan uitleggen wat wij voor uw klant gaan doen. Is het niet noodzakelijk de klant op korte termijn te bezoeken? Dan stellen we ons schriftelijk voor.

Geïnteresseerd? Lees meer over de toegevoegde waarde van ABC Pensioen? Of maak direct een kennismakingsafspraak.

- Maak een afspraak