WFT-pensioenregister

Als intermediair heeft u een vergunning nodig voor het verlenen van financiële diensten in pensioenverzekeringen, wanneer u financiële diensten (bijvoorbeeld adviseren of bemiddelen) verleent in levensverzekeringen die een werkgever afsluit voor zijn werknemers. Waaronder de directeur-grootaandeelhouder, bestaande uit een ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen. Hieronder vallen tweede pijlerpensioenen en DGA-pensioenverzekeringen.

Diploma WFT-pensioenen

Om deze vergunning te halen, moet u het diploma WFT-pensioenen bezitten. Dit kunt u op drie manieren behalen:

  • Door het volgen van een opleiding en het afleggen van een examen.
  • Door het afleggen van een examen.
  • Door het afleggen van een EVC-toets (eerder verworven competentie).

Geen diploma?

Het behalen van het diploma WFT-pensioenen is niet makkelijk. Het kost u veel tijd en energie. Daarom kiezen veel adviseurs ervoor om de benodigde vergunning niet te halen en de pensioenportefeuille over te dragen aan een pensioenadviseur die wel een vergunning heeft. Dat kan bijvoorbeeld aan ABC Pensioen. Geïnteresseerd? Maak een vrijblijvende kennismakingsafspraak en wij vertellen wat we voor u kunnen betekenen.

- Maak een afspraak