Hersteladvies

U heeft via ABC Pensioen een beleggingsverzekering afgesloten of wij hebben uw beleggingsverzekering door een overname onder ons

beheer gekregen. Het is mogelijk dat het rendement van uw beleggingsverzekering tegenvalt, waardoor het door u gewenste doel niet wordt bereikt. Wij willen graag met u onderzoeken of dat het geval is. Dit samen onderzoeken noemen wij hersteladvies.

Wat is een beleggingsverzekering?
Een beleggingsverzekering is een vorm van een levensverzekering waarbij door middel van beleggingen een kapitaal wordt opgebouwd. Hoe hoog het opgebouwde bedrag aan het einde van de looptijd is, hangt af van de waarde van de beleggingen op dat moment. Een beleggingsverzekering is niets anders dan een benaming voor een levensverzekering waarin niet wordt gespaard maar belegd.

Wat is hersteladvies?
Een hersteladvies is een advies aan een klant met een beleggingsverzekering en is er op gericht om de klant te adviseren of en hoe hij alsnog zijn oorspronkelijke doel kan bereiken. Heeft u een beleggingsverzekering dan kunt u namelijk geconfronteerd worden met een lagere opbrengst van uw beleggingsverzekering dan verwacht. Het vermogen dat u denkt op te bouwen voor bijvoorbeeld de aflossing van uw hypotheek, pensioenopbouw of een grote uitgave gaat u hierdoor niet halen.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u niet precies weet wat u met uw beleggingsverzekering moet of kunt doen. De koersresultaten en de hele discussie over woekerpolissen maken het u erg lastig. U heeft verschillende opties om te bepalen of u uw spaardoelen nog kunt bereiken. ABC Pensioen helpt u graag bij het maken van een juiste keuze. Dit bieden wij u aan als hersteladvies en is, tot op zekere hoogte, kosteloos. (extra en nieuwe verzekeringen/rekeningen worden wel in rekening gebracht)
Hersteladvies kan onder meer leiden tot de volgende uitkomsten:

  • Premieverlaging of premieverhoging.
  • Premievrijmaking.
  • Veranderen van beleggingsfonds(en).
  • Afkopen van beleggingsverzekering. (Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.)
  • Overlijdensrisicodekking verlagen, verhogen of uit de verzekering halen.
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid uit de verzekering halen.
  • Ongewijzigde voortzetting.

Hersteladvies spitst zich echter alleen toe op de oorspronkelijke beleggingsverzekering. Aanpassingen binnen deze polis behoren tot hersteladvies en zijn om die reden kosteloos. Een aantal zaken behoort echter expliciet niet tot hersteladvies en is dan ook niet kosteloos:

  • Advisering en marktvergelijking van een nieuw product of van een losse dekking.
  • Administratieve werkzaamheden met betrekking tot het nieuwe product.
  • Keuze voor een nieuwe hypotheekvorm.


Wilt u hersteladvies?
Neem dan contact met ons op. Dit kan via telefoonnummer: 0523 28 27 27 of via de mail: mail@abcpensioen.nl.

AFM (Autoriteit Financiële Markten)
De AFM heeft een brochure uitgegeven waarin duidelijk uitgelegd wordt wat zij van ons en u verwachten.
Klik hieronder om de brochure te bekijken