NOPD

De Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen richt zich met haar leden op professionalisering van het pensioenkennisgebied. Een lid van de NOPD is professioneel bezig in het vakgebied. Dit blijkt onder meer uit het opleidingstraject dat gevolgd moet zijn en de permanente educatie die jaarlijks gevolgd moeten worden.