De gevolgen van de Wet Pensioencommunicatie voor u als werkgever

Gepubliceerd op 12 juli 2016

Per 1 juli 2015 is de wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Als gevolg van deze wet verandert er het nodige op het gebied van communicatie rondom pensioen. De startbrief, die werknemers bij indiensttreding ontvangen, wordt vervangen door de Pensioen 1-2-3.

Waarom nu deze informatie?

Vanaf 1 juli 2016 is het gebruik van deze Pensioen 1-2-3 verplicht. De Pensioen 1-2-3 geeft op 3 niveaus inzicht in het pensioen:

Laag 1: de pensioenregeling in 5 minuten: een korte uitleg over de inhoud van de pensioenregeling;

Laag 2: de pensioenregeling in 30 minuten: een uitgebreide toelichting op laag 1;

Laag 3: de pensioenregeling in detail: deze laag bevat alle documenten waaronder het pensioenreglement en de bijbehorende voorwaarden.

Waarom is de wet Pensioencommunicatie van kracht geworden?

De overheid wil dat werknemers beter geïnformeerd worden over het pensioen. De wet geeft de werkgever de verantwoordelijkheid om de werknemer actief te informeren en hem te voorzien van een ‘handelingskader’. De werknemer moet in staat gesteld worden inzicht te verwerven en op basis hiervan te kunnen handelen. Het openstellen van een portal (zoals de pensioenuitvoerder nu in veel gevallen doet) is duidelijk niet voldoende.

Waarom zou ik me er als werkgever druk over moeten maken?

Naast het salaris is pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde die in sommige gevallen tot 20% van de loonsom in euro’s kost. Tegelijkertijd is het bewustzijn van de toegevoegde waarde hiervan bij de werknemers vaak laag. Het actief communiceren over pensioen is dus niet alleen een verplichting, maar kan vooral ook een positief traject zijn, waarin de toegevoegde waarde duidelijk naar voren komt. Daarnaast kan in het kader van de zorgplicht ook de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer worden toegelicht.

Wat kan ABC Pensioen voor u doen?

Wij hebben een ruime ervaring in pensioencommunicatie en helpen u graag met het samenstellen en uitvoeren van een positief communicatietraject voor uw werknemers. Meer weten? Neem dan contact met ons op.