Ik ben DGA, hoe gaat het straks met mijn pensioen in eigen beheer?

Gepubliceerd op 12 juli 2016

Voor directeuren-grootaandeelhouders die pensioen in eigen beheer voeren komt er een belangrijke wetswijziging aan. Een uitgelezen moment om uw opgebouwde pensioenen verder onder de loep te nemen.

Hoe is het tot nu?

In tegenstelling tot ‘gewone’ werknemers heeft de directeur-grootaandeelhouder (DGA) op pensioengebied een uitzonderingspositie: hij mag pensioen opbouwen in zijn eigen BV. Een gewone werknemer mag alleen pensioen opbouwen bij een pensioenverzekeraar of een pensioenfonds. De DGA mag jaarlijks een bedrag toevoegen aan de fiscale pensioenreserve op de balans van de onderneming. Daarmee verlaagt hij de winst en betaalt hij nu minder belasting. De pensioenreserve wordt bepaald aan de hand van onder andere het opgebouwde pensioen, de rentestand en de levensverwachting.

Wanneer de DGA met pensioen gaat, dient de pensioenverplichting richting de DGA echter wel te worden nagekomen. Er dient pensioen te worden uitgekeerd. Ofwel door de BV zelf, of (alsnog) door een verzekeraar. Daarbij is niet de fiscale verplichting op de balans het uitgangspunt, maar de werkelijke waarde die in het economisch verkeer benodigd is om het pensioen uit de keren, de commerciële verplichting.

Wat is het Probleem?

Door de dalende rente in de laatste jaren is de (commerciële) pensioenverplichting enorm opgelopen. Het kan zo zijn dat er wel twee tot drie keer zoveel geld beschikbaar moet zijn om aan de verplichting te kunnen voldoen ten opzichte van een aantal jaren geleden. Daartoe dient de BV zoveel als mogelijk liquide middelen veilig te stellen. Het bovenstaande kan tot gevolg hebben dat:

• Het voor de BV niet mogelijk is om de pensioenverplichting volledig na te komen;

• Het niet mogelijk is om dividenduitkeringen te doen, vanwege de hoge pensioenclaim.

De staatssecretaris heeft aangegeven deze situatie onwenselijk te vinden en is met een aantal voorstellen gekomen. Het meest recente voorstel is van vrijdag 1 juli. Dit voorstel zal tijdens Prinsjesdag 2016 gepresenteerd gaan worden.

Wat gebeurt er op dit moment?

De staatssecretaris heeft aangegeven dat er een eenmalige keuzemogelijkheid komt om het pensioen in eigen beheer af te kopen in de jaren 2017, 2018 en 2019. Om de DGA tegemoet te komen krijgt hij een belastingkorting die op kan lopen tot 34,5%. Bovendien is het niet meer mogelijk om in de toekomst nog nieuwe pensioenaanspraken in eigen beheer op te bouwen. Wel komen er voor de DGA andere varianten om ook in de toekomst pensioen op te kunnen bouwen.

Wat moet ik er als DGA nu mee?

Wellicht heeft u (of de directeur van uw onderneming) een pensioenvoorziening in uw eigen BV. Deze voorgestelde wetswijzigingen zijn een uitgelezen moment om de opgebouwde pensioenen verder onder de loep te nemen omdat u in de komende jaren extra keuzemogelijkheden heeft ten aanzien van uw pensioen. Niet alleen de positie van de DGA zelf, maar ook die van de partner dient door deze nieuwe wetgeving zorgvuldig te worden afgewogen. ABC Pensioen helpt u daar graag bij! Daarbij hoeft er niet gewacht te worden tot 2017. U kunt u al actie ondernemen.

ABC Pensioen helpt u graag!

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.