Wat verandert er per 1 januari 2017?

Gepubliceerd op 29 september 2016

Tot 1 januari 2017 is het voor een DGA mogelijk om pensioen op te bouwen in zijn eigen B.V., het zogenaamde pensioen in eigen beheer. Kortgezegd verandert er per 1 januari 2017 het volgende:
Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om nog nieuwe pensioenaanspraken in eigen beheer op te bouwen. Nieuwe pensioenaanspraken kunnen vanaf 1 januari 2017 alleen nog bij een verzekeraar worden opgebouwd, dan wel op een andere manier worden vormgegeven.

Welke keuzes dienen te worden gemaakt?
Heeft u een bestaande pensioentoezegging bij een verzekeraar of bij uw eigen B.V., dan is het noodzakelijk om een aantal belangrijke keuzes te maken! Keuzes voor de toekomst en keuzes voor de afwikkeling van het verleden. Daarbij is het van belang of een deel van uw pensioenregeling bij een verzekeraar is ondergebracht. Wanneer dat het geval is dient er nog vóór 1 januari 2017 een keuze te worden gemaakt.

U heeft (deels) pensioen bij een verzekeraar? Dan dient u nog dit jaar een keuze te maken!
Bouwt u geheel of gedeeltelijk uw pensioen op bij een verzekeraar? Of heeft u dat in het verleden gedaan? In dat geval heeft u nog tot 1 januari 2017 de mogelijkheid om het bij een verzekeraar opgebouwde pensioen over te dragen naar uw eigen B.V. Vanaf 1 januari 2017 is dit niet meer mogelijk. Waarschijnlijk had u dit pensioen niet voor niets (deels) verzekerd: u dient de overwegingen die in het verleden hiertoe zijn gemaakt daarom terdege in ogenschouw te nemen. Er zijn echter een aantal overwegingen denkbaar waardoor dit voor u een zinvolle optie zou kunnen zijn.

Heeft u uw volledige pensioen opgebouwd in eigen beheer? Dan hoeft u vóór 1 januari 2017 nog geen keuze te maken.
U heeft vanaf 1 januari 2017 een aantal mogelijkheden voor de afwikkeling van uw reeds “opgebouwde” pensioen.

In het kort zien deze mogelijkheden er als volgt uit:

  • Niets doen: indien u er voor kiest om niets te doen dan blijft de bestaande aanspraak staan. Op het moment dat u met pensioen gaat zal de B.V. het toegezegde pensioen moeten gaan uitkeren. U kunt niet meer extra pensioen opbouwen in uw B.V.
  • Overvoeren naar een verzekeraar: u kunt er voor kiezen om het toegezegde pensioen af te storten bij een verzekeraar: daarmee haalt u de risico’s uit uw B.V. Wanneer u in de toekomst met pensioen gaat zal de verzekeraar de pensioenen gaan uitkeren. U kunt ook op een later moment uw pensioenverplichting nog afstorten.
  • Afkopen: de belastingdienst biedt u in de jaren 2017, 2018 en 2019 de mogelijkheid om de fiscale waarde van uw opgebouwde pensioen af te kopen. Daarbij betaalt u over slechts een deel loonbelasting. Bovendien betaalt u geen vennootschapsbelasting. Daarbij heeft u ‘ineens’ een deel van het pensioen in privé, echter, er gaat ook een deel van de pensioenaanspraak “verloren”.
  • Omzetten naar OSEB: tot slot heeft u nog de mogelijkheid om de pensioentoezegging om te zetten in een spaarvariant, het zogenaamde Oudedags Sparen in Eigen Beheer. Daarmee blijft het pensioen in de B.V., maar wordt het omgezet naar een variant die het eenvoudiger maakt om bijvoorbeeld dividend uit te keren.

Bovengenoemde opties zijn eigenlijk allemaal maatwerk. De verschillende mogelijkheden kunnen vanaf 1 januari 2017 op een rijtje worden gezet.

De positie van uw eventuele (ex)-partner
De wijzigingen in uw pensioenregeling kunnen grote impact hebben op de positie van uw (ex)-partner. Denkt u hierbij aan het mogelijk verzekerde nabestaandenpensioen een eventuele verdeling van rechten etc. Uw (ex)-partner zal goed op de hoogte moeten worden gesteld van de gemaakte keuze en hier in een aantal gevallen ook akkoord mee moeten gaan.