Einde pensioenopbouw in eigen B.V.

Gepubliceerd op 23 maart 2017

Sinds 1 januari 2017 is het voor een DGA niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen in zijn eigen B.V, het zogenaamde pensioen in eigen beheer. Heeft u als DGA een bestaande pensioentoezegging bij een verzekeraar of bij uw eigen B.V? Dan is nu hét moment om keuzes te gaan maken.

Pensioenkapitaal afkopen van de verzekeraar

Op dit moment heeft u nog de mogelijkheid om het bij een verzekeraar opgebouwde pensioen over te dragen naar uw eigen B.V. Vanaf 1 juli 2017 is dit niet meer mogelijk. Het voordeel van deze overdracht is dat het kapitaal niet vervalt aan de verzekeraar wanneer u zou komen te overlijden. Het nadeel is wel dat uw B.V. een pensioenverplichting op zich neemt, waardoor het mogelijk lastiger wordt om nog dividend uit te keren. Bovendien zal de B.V. er zorg voor moeten dragen dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om in de toekomst pensioenuitkeringen aan u of uw nabestaanden te doen.

Beëindiging pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 januari 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen B.V. Bovendien is er een aantal mogelijkheden gekomen om het pensioen aan te passen. U heeft de volgende mogelijkheden / keuzes:

  • Niets doen: indien u er voor kiest om niets te doen dan blijft de bestaande aanspraak staan. Op het moment dat u met pensioen gaat zal de B.V. het toegezegde pensioen moeten uitkeren. U kunt geen extra pensioen meer opbouwen in uw B.V.
  • Overdragen naar een verzekeraar: u kunt er voor kiezen om het toegezegde pensioen af te storten bij een verzekeraar: daarmee haalt u de risico’s uit uw B.V. Wanneer u in de toekomst met pensioen gaat zal de verzekeraar het pensioen gaan uitkeren.
  • Afkopen: de belastingdienst biedt u in de jaren 2017, 2018 en 2019 de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen af te kopen. Daarbij betaalt u over slechts een deel loonbelasting. Bovendien betaalt u geen vennootschapsbelasting. Daarbij heeft u ‘ineens’ een deel van het pensioen in privé.
  • Omzetten naar een oudedagsverplichting: tot slot heeft u nog de mogelijkheid om de pensioentoezegging om te zetten in een spaarvariant, de zogenaamde oudedagsverplichting. Daarmee blijft het pensioen in de B.V, maar wordt het omgezet naar een variant die het eenvoudiger maakt om bijvoorbeeld dividend uit te keren.

Termijnen

De wetgeving gaat in met ingang van 1 april 2017. Omdat de wetgeving pas in maart 2017 door de Eerste Kamer is aangenomen krijgen DGA’s een coulancetermijn van 3 maanden om nog wijzigingen door te voeren. Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om pensioenkapitaal van een verzekeraar over te dragen naar de eigen B.V. Om van de maximale afkoopkorting te profiteren is afkoop in 2017 benodigd: daarvoor dient u de belastingdienst nog in 2017 te informeren over het voorgenomen besluit.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met één van onze pensioenadviseurs.