Voorlopige AOW-franchise(s) en overige bedragen per 1 januari 2018

Gepubliceerd op 19 december 2017

De pensioenopbouw van werknemers is afgestemd op de hoogte van het salaris. Er mag echter niet over het gehele salaris pensioen worden opgebouwd. Pensioen is immers een aanvulling op de AOW. Het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd heet de AOW-franchise.

De hoogte van de AOW-franchise is gekozen door de werkgever en is vastgesteld in de juridische stukken van pensioenregeling. De overheid heeft echter wel een minimale franchise opgenomen in de wetgeving. Hier mag dus van afgeweken worden door een hogere franchise te hanteren.

Om het effect van inflatie te compenseren, wordt de AOW-uitkering jaarlijks verhoogd. Om deze reden wordt ook de franchise jaarlijks verhoogd. Hetzelfde gebeurt met enkele andere door de overheid vastgestelde bedragen. In onderstaande tabel treft u de bedragen aan zoals deze per 1 januari 2018 zullen gelden.


2017

2018

AOW-Franchise*:


Op basis van 100/75 x AOW voor een gehuwde

€ 13.123,-

€ 13.344,-

Op basis van 100/70 x AOW voor een gehuwde

€ 14.061,-

€ 14.297,-

Op basis van 100/66,28 x AOW voor een gehuwde

€ 14.850,-

€ 15.099,-

Overige bedragen*:


Fiscaal maximaal pensioengevend jaarsalaris

€ 103.317,-

€ 105.075,-

ANW-Hiaat uitkering

€ 15.007,-

€ 15.186,-

Maximale Sociale Verzekeringen loon

€ 53.701,-

€ 54.614,-

Bruto minimumloon

€ 20.108,-

€ 20.450,-

* Het betreffen voorlopige cijfers, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. 

Welke AOW-franchise is voor mijn pensioenregeling van toepassing?

De AOW-franchise die bij uw pensioenregeling van toepassing is, staat vermeld in de meest recente startbrief het pensioenreglement en/of het pensioen 1-2-3. Vanzelfsprekend kunt u ook contact met ons opnemen, wij helpen u graag verder.