Vragen? We helpen u graag
Bel 0523 - 28 27 21Neem contact op

Veel gestelde vragen over het coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Bijvoorbeeld over uw pensioenopbouw of pensioenregeling. Op deze pagina beantwoorden we deze en andere vragen. Wij adviseren u altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen.

Wat vervelend dat het coronavirus impact heeft op uw onderneming. Zodra u vermoedt dat u op korte termijn niet in staat zal zijn om de premienota te betalen, neemt u dan contact op met uw adviseur van ABC Pensioen. Het is heel belangrijk om dit tijdig te doen! Samen kijken we dan naar de mogelijkheden. Misschien kan in overleg met de pensioenuitvoerder gekeken worden naar een betalingsregeling.

Let op:

  • Zomaar en zonder overleg stoppen met het betalen van de pensioenpremie is geen optie.
  • Als u verplicht bent aangesloten bij een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF), moet u de betalingsonmacht ook tijdig schriftelijk melden!
  • De verzekeraar is ook verplicht om bij premieachterstanden, uw werknemers te informeren.

Ja, de NOVM biedt niet alleen een vergoeding voor gewone loonkosten. Ook is er een tegemoetkoming in werkgeverslasten, zoals pensioenpremies en vakantiegeld. Om de regeling uitvoerbaar te houden, geldt hiervoor niet een vergoeding van de werkelijke kosten, maar een vastgestelde opslag van 30%.

Mochten de NOVM steunmaatregelen van de overheid toch niet voldoende uitkomst bieden, dan zou dit eventueel kunnen. Dit gaat echter niet zomaar. De pensioenregeling is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers. Wilt u de regeling éénzijdig aanpassen (verlagen) dan moeten daar zwaarwichtige redenen voor zijn.

Het aanpassen van de regeling vergt dus een gedegen onderbouwing, ook al zou deze van tijdelijke aard zijn. Maar mocht het echt noodzakelijk zijn, dan zijn er in goed overleg (afhankelijk van de uitvoerder van uw pensioenregeling) wellicht mogelijkheden. Dit vraagt om maatwerk. Neemt u vooral contact met ons op, als dit aan de orde zou kunnen zijn.

Mocht u ondanks de NOVM maatregelen moeten besluiten tot (tijdelijke) arbeidsduurverkorting, dan is het voor de pensioenopbouw vooral van belang, of het dienstverband geheel in stand blijft . Als dat het geval is, kan de pensioenopbouw op het oorspronkelijke niveau worden gehandhaafd. Maar als het dienstverband gedeeltelijk wordt beëindigd, ligt dat anders. Neem in dit geval vooral contact met ons op.

Ja. Indien de pensioenregeling daadwerkelijk wordt aangepast of aangetast, ook als dit van tijdelijk aard is, dient de OR hier instemming aan te verlenen. Bij andere maatregelen, zoals afspraken met de uitvoerder over de betalingswijze, is het in ieder geval verstandig om de OR hier van op de hoogte te brengen.

De aandelenmarkten zijn op dit moment erg in beweging. Dit heeft effect op de koersen van de pensioenbeleggingsfondsen, al zitten in veel van die fondsen ook zogenaamde stabilisatoren ingebouwd.

Naast de lage rentestand, kan het Corona virus dus ook van invloed zijn op de hoogte van uw pensioen. Het vraagt om een extra zorgvuldige afweging bij de keuzes die u heeft voor de aankoop van uw pensioenuitkering. Als u op de pensioendatum kiest voor een vastgesteld pensioen, kunt u niet meer profiteren van een latere stijging van de aandelenmarkt. U kunt ook kiezen voor een ‘variabel pensioen’. Uw pensioen blijft dan belegd waardoor u langer de kans heeft om weer te profiteren van de gestegen aandelen of als de rente na de pensioendatum gaat stijgen. Aan de andere kant kan het pensioen ook verder in waarde dalen. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze pensioen- en inkomensspecialisten.