Ik ga (binnenkort) met pensioen! Wat nu?

Als u (binnenkort) met pensioen wilt, dan staat u voor een aantal belangrijke keuzes. Globaal gezien zijn dat er vijf. Deze vijf keuzes leggen wij hieronder aan u uit.

ABC Pensioen kan voor u nakijken of het mogelijk is één van deze constructies toe te passen (afhankelijk van uw verzekeraar(s) en/of pensioenfonds(en)). Bovendien ontvangt u advies of dit voor u financieel aantrekkelijk is. Geïnteresseerd? Lees dan onderstaande punten en maak daarna een (telefonische) afspraak.

Via de website van de Sociale Verzekeringsbank berekent u uw AOW-leeftijd. Gaat u op die leeftijd met pensioen? Dan ontvangt u vanaf dat moment een AOW-uitkering. Heeft u via uw werkgever(s) aanvullend pensioen opgebouwd? Dan ontvangt u dit meestal vanaf de pensioenrichtleeftijd. De pensioenrichtleeftijd is 67 vanaf 1 januari 2014. Bovendien kunt u zelf aanvullend pensioen hebben opgebouwd.

Wilt u exact weten welke uitkering u wanneer ontvangt? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl. Hulp nodig? Maak dan een (telefonische) afspraak.

In veel pensioenregelingen (via uw werkgever of eigen voorzieningen) kunt u al voordat u de AOW-leeftijd bereikt, stoppen met werken. Maar doordat uw pensioen eerder ingaat, wordt de uitkering een stuk lager. U moet immers langer rondkomen met uw pensioengeld. Ook heeft u minder dienstjaren waarin u het pensioen opbouwt. Bovendien ontvangt u de AOW-uitkering pas als u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Wilt u exact weten welke uitkering u wanneer ontvangt en of dit voldoende is om vervroegd met pensioen te gaan? ABC Pensioen rekent dit graag voor u uit. Maak hiervoor een (telefonische) afspraak.

Als uw werkgever en pensioenregeling(en) het toestaan, kunt u in deeltijd met pensioen gaan. Dat betekent dat u deels blijft doorwerken (bijvoorbeeld 3 dagen) en deels met pensioen gaat (bijvoorbeeld 2 dagen). Voor het pensioendeel (in dit voorbeeld 2 dagen) ontvangt u alvast uw pensioenuitkering. De AOW-uitkering ontvangt u pas als u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Wanneer en of u met deeltijd pensioen kunt, staat in de voorwaarden van uw pensioenregeling beschreven.

Wilt u hierover advies en wilt u weten hoe hoog uw uitkering is als u gedeeltelijk met pensioen gaat? Maak dan een (telefonische) afspraak.

Heeft u geen partner, of wil uw partner het partnerpensioen afstaan (bijvoorbeeld omdat uw partner voldoende eigen inkomen heeft)? Dan kunt u er wellicht voor kiezen het partnerpensioen in te zetten voor extra ouderdomspensioen. Andersom inruilen kan ook. U ruilt uw ouderdomspensioen dan in voor extra partnerpensioen. Uw partner heeft dan recht op een hoger pensioenbedrag als u komt te overlijden. Wat voor u interessant is hangt af van uw persoonlijke situatie en de inruilfactoren.

ABC Pensioen kan u adviseren of het verstandig is uw pensioen in te ruilen. Geïnteresseerd? Maak dan een (telefonische) afspraak.

Hoog-laagconstructie Hiermee ontvangt u de eerste jaren een hoger pensioen. Daarna ontvangt u - tot aan uw overlijden - een lagere uitkering. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn als uw partner nog geen AOW-uitkering ontvangt.

Laag-hoogconstructie Stel, u wilt tot uw 70e een lager pensioen ontvangen en daarna een hoger. Dan kunt u kiezen voor een zogeheten laag-hoogconstructie.

- Maak een afspraak