Inzicht in uw financiële situatie

Wat gebeurt er met mijn (gezins)inkomen als ik arbeidsongeschikt of werkloos raak? Of als ik kom te overlijden of met pensioen ga? Het is belangrijk om vroegtijdig stil te staan bij deze vragen. De overheid en uw eventuele werkgever bieden u diverse tegemoetkomingen, maar dat is meestal niet voldoende. U bent zelf verantwoordelijk voor aanvullende regelingen.

Financiële planning

Dat dit best ingewikkeld is, snapt ook ABC Pensioen. Daarom geven wij u inzicht in uw financiële situatie bij diverse gebeurtenissen. Dit noemen we ook wel financiële planning (of pensioenplanning). Vervolgens helpen wij u (indien noodzakelijk) bij het vinden van passende oplossingen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Bij financiële planning ontvangt u een overzicht van uw inkomsten bij pensionering, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dit zetten we af tegen de uitgaven die u op dit moment heeft, of in een bepaalde situatie verwacht. Op basis van dit overzicht kunt u bepalen of uw inkomen in die situaties voldoende is om van te leven. Heeft u een hypotheek? Dan bekijkt een erkend hypotheekadviseur of uw hypotheek nog voldoet in deze situaties.

Aanvullende inkomensvoorzieningen

Met behulp van één van onze adviseurs bepaalt u aan de hand van het overzicht of u voldoende middelen heeft om in diverse situaties van te leven. Is dit niet het geval? Dan krijgt u advies hoe u zelf het inkomenstekort kunt aanvullen. Uiteraard verzorgen wij het gehele traject als u ervoor kiest om producten via ABC Pensioen af te sluiten. En met een beheerabonnement controleren wij regelmatig of de afgesloten producten nog passen bij uw huidige situatie.

Door vroegtijdig actie te ondernemen, stelt u uw inkomen veilig. Wilt u meer weten? Maak dan een (telefonische) afspraak.

- Maak een afspraak