Overheidsvoorzieningen

Als particulier is uw inkomen via de overheid verzekerd voor diverse gebeurtenissen in uw leven. Denk hierbij aan pensioen (oude dag), werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Uw inkomen bij pensioen (oude dag)

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen voor Nederlanders die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De kosten voor de AOW lopen op. Tegelijkertijd vermindert het aantal werkenden dat deze kosten moet betalen. Daarom gaat de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs omhoog.

Uw inkomen bij werkloosheid

Als u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunt u een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen. De overheid stelt wel een aantal voorwaarden. De WW duurt minimaal 3 en maximaal 38 maanden. Lukt het u niet om werk te vinden tijdens de periode dat u WW krijgt? Dan krijgt u in principe na afloop een bijstandsuitkering (WWB-uitkering).

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Vanuit de overheid heeft u recht op een WGA-uitkering als u gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt bent, of een IVA-uitkering als u volledig arbeidsongeschikt bent. Een WGA-uitkering is een aanvulling op de eigen inkomsten uit werk. De werknemer zorgt zelf voor het deel dat hij nog wel kan verdienen. De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon. Hieraan is wel een maximum verbonden.

Uw inkomen bij (vroegtijdig) overlijden

Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en kinderen. Bijvoorbeeld als een vrouw afhankelijk is van alimentatie en haar ex-man overlijdt. De overheid wil dat nabestaanden verzekerd zijn van een basisinkomen. Daarom kunnen zij via de Algemene nabestaandenwet (Anw) in aanmerking komen voor een uitkering. Aan deze uitkering zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Bovendien zijn er vanuit het kabinet plannen om de Anw-uitkering nog maar maximaal één jaar uit te keren.

Overheidsvoorzieningen onvoldoende om van te leven

Hoeveel u van de overheid ontvangt in bepaalde situaties is afhankelijk van diverse factoren. U kunt ervan uitgaan dat u met de voorzieningen die de overheid biedt helaas niet kunt voldoen aan uw financiële verplichtingen als u werkloos of arbeidsongeschikt raakt of met pensioen gaat. Maar ook uw gezin kan in de problemen komen als u overlijdt. Daarom vult uw werkgever het bedrag aan. Maar ook dan is het nog maar de vraag of u in de genoemde situaties voldoende overhoudt.

Wilt u weten wat u aan inkomsten overhoudt in verschillende situaties? Lees dan meer over financiële planning of maak direct een (telefonische) afspraak.

- Maak een afspraak