Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

Het door minister Henk Kamp ingediende wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenleeftijd is op 10 juli 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. En dat heeft zo z’n gevolgen. Wanneer krijgt u

AOW en uw aanvullende pensioen uitgekeerd? Wanneer kunt u stoppen met werken? Wat gebeurt er als u na het einde van uw dienstverband wilt doorwerken?

Verschil AOW- en pensioenrichtleeftijd

1. AOW-leeftijd

De AOW is het basispensioen voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt. Door de acceptatie van het wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 geleidelijk omhoog. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank berekent u uw AOW-leeftijd.

2. Pensioenrichtleeftijd

Het pensioen dat u eventueel via uw werkgever opbouwt ontvangt u vanaf de pensioenrichtleeftijd die op dat moment geldt. In overleg met uw werkgever is het wellicht mogelijk van deze datum af te wijken. De pensioenrichtleeftijd is op dit moment 65 jaar en wordt met ingang van 1 januari 2014 verhoogd naar 67. De pensioenleeftijd is daarna gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Dat wil zeggen dat de overheid jaarlijks bekijkt of de ontwikkeling van de levensverwachting aanleiding geeft om de pensioenrichtleeftijd verder te verhogen.

Doorwerken na 65 jaar

In veel arbeidsovereenkomsten staat dat het dienstverband wordt beëindigd als de werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt. Wilt (of moet) u langer bij uw werkgever werken dan uw 65e (omdat u bijvoorbeeld later AOW en pensioen ontvangt)? Dan moet uw werkgever dit accepteren of u iets bieden waardoor u wel vanaf uw 65e met pensioen wilt/kan.

Weet u hoeveel pensioen u ontvangt?

Hoeveel pensioen u ontvangt hangt af van diverse factoren. ABC Pensioen kan uw persoonlijke financiële situatie in kaart brengen. Hierdoor krijgt u inzicht in wat u ontvangt als u arbeidsongeschikt of werkloos raakt, overlijdt of met pensioen gaat. Vindt u dit te weinig? Dan zijn er mogelijkheden om het pensioen aan te vullen.

Door vroegtijdig actie te ondernemen, stelt u uw inkomen veilig. Wilt u meer weten? Maak dan een (telefonische) afspraak.

- Maak een afspraak