Regime Brede Herwaardering I

Valt uw lijfrente onder dit regime? Lees dan hieronder welke voorwaarden voor uw lijfrente gelden.

Lijfrentevormen

De lijfrente dient te zijn vormgegeven als een:

  • levenslange oudedagslijfrente;
  • tijdelijke oudedagslijfrente;
  • overbruggingslijfrente;
  • nabestaandenlijfrente; of
  • een combinatie van voornoemde lijfrentevormen.

Afkoop lijfrente

Bij afkoop worden er negatieve persoonlijke verplichtingen in aanmerking genomen en wordt het rentebestanddeel in de afkoopsom belast. Daarnaast wordt er revisierente in rekening gebracht.

Ingangsdatum

Voor de tijdelijke oudedagslijfrente geldt een vroegste ingangsdatum, de 65 jarige leeftijd. De nabestaandenlijfrente dient in beginsel direct na overlijden van de verzekerde in te gaan.

Begunstiging/schenking

In eerste instantie mag alleen de verzekeringnemer de begunstigde zijn. Alleen bij het overlijden van de verzekeringnemer is een ander begunstigde voor de lijfrente termijnen.

- Maak een afspraak