Regime Pre Brede Herwaardering I

Het regime van vóór de Brede Herwaardering I (ook wel genaamd regime Pre Brede Herwaardering I), is aanzienlijk flexibeler, dan de lijfrenten die daarna tot stand gekomen zijn. Valt uw

lijfrente onder dit regime? Lees dan hieronder wat de mogelijkheden zijn.

Lijfrentevormen

De looptijd van uw uitkeringen moet voldoen aan het 1% sterftekanscriterium. Dit houdt in dat er een kans van minimaal 1% moet bestaan dat u tijdens de looptijd van de uitkeringen komt te overlijden. Verder stelt de belastingdienst aan uw lijfrente geen eisen.

Afkoop lijfrente

De afkoopsom wordt belast.

Ingangsdatum

De ingangsdatum van de uitkering is vrij te kiezen. Er geldt geen vroegste of uiterste ingangsdatum. Uitstel bij expiratie is mogelijk.

Begunstiging/schenking

Vrij te kiezen. Hierdoor behoort inkomensoverheveling naar een ander (bijvoorbeeld uw kind(eren)) tot de mogelijkheden. Let op, inkomensoverheveling werkt fiscaal-rechterlijk niet in alle situaties.

- Maak een afspraak