Waardeoverdracht pensioen

Wisselt u van baan? Dan vraagt uw ‘oude’ pensioenverzekeraar of

pensioenfondswaarschijnlijk of u de waarde van uw pensioen wilt overdragen aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Wat is waardeoverdracht?

Door middel van waardeoverdracht neemt u het opgebouwde pensioenbedrag van uw vorige pensioenuitvoerder mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Het bedrag dat u heeft opgebouwd, wordt dan in het nieuwe pensioenfonds gestort. U heeft zes maanden de tijd om een keuze te maken.

Is waardeoverdracht verplicht?

Nee, u maakt zelf die keuze. Als u niet kiest voor waardeoverdracht dan blijft het opgebouwde bedrag achter bij uw oude pensioenuitvoerder. Als u met pensioen gaat, komt dit bedrag weer tot uw beschikking.

Achterlaten of meenemen, wat is verstandig?

Een voordeel van een waardeoverdracht is dat het uw pensioen een stuk overzichtelijker maakt. U ontvangt één overzicht en bij vragen heeft u één contactpersoon. Maar het verschil in indexatie is een reden om niet voor waardeoverdracht te kiezen. De indexatie (aanpassing aan inflatie) verschilt per pensioenuitvoerder. Heeft uw ‘oude’ pensioenuitvoerder een hogere indexatie dan uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan is het wellicht verstandiger om uw opgebouwde bedrag achter te laten bij uw oude pensioenuitvoerder. Uw bedrag stijgt bij uw oude pensioenuitvoerder immers sneller in waarde. Ook het verschil tussen een eindloon- enmiddelloonregeling speelt een rol bij uw keuze.

Lage dekkingsgraad verbiedt waardeoverdracht

Door de financiële crisis hebben veel pensioenfondsen te kampen met te lage dekkingsgraden. Het kan zijn dat uw oude pensioenfonds er daardoor tijdelijk niet mee instemt uw pensioenrechten over te dragen. Pensioenfondsen die een dekkingsgraad van minder dan 100% hebben, mogen namelijk niet aan waardeoverdracht doen. Zodra het fonds financieel weer ruimer bij kas zit, kan de waardeoverdracht alsnog met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Bent u er niet zeker van of u uw pensioen moet overdragen? Vraag dan de adviseurs van ABC Pensioen om advies. Maak een (telefonische) afspraak.

- Maak een afspraak