Pensioenadvies: onze werkwijze

Kiest u voor ABC Pensioen? Dan doorloopt u samen met ons vier heldere stappen.

1. Inventarisatie

Heeft u eenmaal een pensioenregeling toegezegd aan uw personeel, dan kunt u deze niet zomaar wijzigen of intrekken. Daarom moet het traject van pensioentoezegging aan uw werknemers met de nodige nauwkeurigheid plaatsvinden. De wensen van u als werkgever zijn altijd ons uitgangspunt, zowel bij de introductie van een pensioenregeling, als bij een aanpassing daarvan. In de inventarisatiefase gaat het erom uw doelstellingen en wensen zo concreet mogelijk in beeld te krijgen en vast te stellen. Daarnaast inventariseren wij alle huidige regelingen van uw bedrijf.

2. Adviesrapportage

Zodra de regelingen van uw bedrijf zijn geïnventariseerd, beoordelen wij deze op effectiviteit en kostenefficiency. Vervolgens toetsen wij uw huidige regelingen aan uw doelstellingen en wensen. Dit verhaal vatten wij samen en zetten wij met onze aanbevelingen in een adviesrapport. Het adviesrapport bespreken wij met u, waardoor u een duidelijk beeld krijgt van uw huidige situatie en uw mogelijkheden voor de toekomst. Na deze stap weet u of u kunt voortborduren op uw huidige pensioenregeling of dat u wellicht beter een aanpassing kunt doen.

3. Inrichting van de pensioenregeling

Kiest u er na het advies voor om uw pensioenregeling onder te brengen bij ABC Pensioen? Dan verzorgen wij het hele administratieve traject. Het invoeren en beheren van de pensioencontracten vergt heel wat aandacht. Dit moet zorgvuldig gebeuren om financiële risico’s te voorkomen. ABC Pensioen zorgt ervoor dat werkgevers voldoen aan de bepalingen van de Pensioenwet en wij ondersteunen op het gebied van beheer controle en mutaties.

Het correct vaststellen van de administratieve processen is belangrijk. In overleg met u of uw HR-afdeling richten wij de administratie in. Uitgangspunt is dat de pensioenadministratie geïntegreerd wordt in het totale administratieve proces.

4. Communicatietraject

Duidelijke communicatie naar uw werknemers overtuigt hen van uw kwaliteit als werkgever. Ze gaan de arbeidsvoorwaarden die u voor hen regelt meer waarderen. En dat bevordert ook de binding met uw bedrijf. ABC Pensioen verzorgt heldere communicatietrajecten over pensioenregelingen, bijvoorbeeld door een plenaire presentatie bij uw bedrijf of door individuele gesprekken met uw werknemers (bij indiensttreding of op verzoek). ABC Pensioen kan desgewenst ook ondersteuning bieden aan de OR en de HR/P&O-afdeling. Daarbij kunt u denken aan het beantwoorden van vragen en het geven van opleidingen of trainingen.

Geïnteresseerd? Lees meer over de toegevoegde waarde van ABC Pensioen of maak direct een vrijblijvende afspraak.

- Maak een afspraak