Vragen? We helpen u graag
Bel 0523 - 28 27 21Neem contact op

ABC Pensioen, voor u als ondernemer!

Wat gebeurt er met uw (gezins-)inkomen als u met pensioen gaat, arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden? De overheid biedt in deze situaties weinig aan voor ondernemers. U bent daar nagenoeg helemaal zelf verantwoordelijk voor. Daarom is het goed om vroegtijdig bij deze vragen stil te staan en te bepalen welke voorzieningen u kunt treffen om in de toekomst verzekerd te zijn van inkomen. ABC Pensioen helpt u hier graag bij!

Pensioen: meer dan alleen een oudedagsvoorziening

Onder pensioen verstaan we vaak alleen onze oudedagsvoorziening. Maar het advies van ABC Pensioen reikt veel verder dan alleen uw oude dag. Wij bespreken in ons advies ook uw (gezins)inkomen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. ABC Pensioen kan op gebied van pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden oplossingen bieden, waaronder arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen.

Inkomen tijdens uw oude dag

Als ondernemer of directeur-grootaandeelhouder moet u zelf zorgen voor pensioenopbouw. Het is verstandig om hiervoor vroegtijdig een plan van aanpak op te stellen. Als ondernemer heeft u veel vrijheid en speelruimte bij het opbouwen van uw pensioen. Dat komt omdat u in principe niet onder de regels van de Pensioenwet valt. Onze pensioenadviseurs kennen de mogelijkheden. Samen met u beoordelen wij uw persoonlijke situatie, wensen en eisen. Zo komen we tot een pensioenoplossing op maat die zorgt voor rust, continuïteit en zekerheid voor nu en in de toekomst.

Een eerste stap is het vaststellen van uw pensioendoel. Dat is niet makkelijk, want het is vaak nog ver weg. Maar we bepalen wel samen met u een zo goed mogelijke richting. Daarbij nemen we met elkaar verschillende vragen door, zoals:

  • De belangrijkste: Heeft u inzage in uw inkomen voor later en sluit dit aan bij uw plannen?
  • Hoeveel geld is nodig om het leven te kunnen leven dat u wenst?
  • Bent u bereid risico te lopen? Wilt u bijvoorbeeld de toekomstige verkoop van uw onderneming betrekken in uw pensioendoel?
  • Welke geldmiddelen kunt en wilt u nú vrijmaken voor de opbouw van uw pensioen, en welke pas in een later stadium?

Samen met u stellen we een onderbouwd plan op om uw pensioendoel te realiseren. Een plan dat past bij u én uw onderneming!

Ellipse mockup SVG
Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Stel, u was gisteren (volledig) arbeidsongeschikt geraakt. Houdt u dan nog voldoende inkomen over om uzelf en uw gezin te onderhouden? De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunnen groot zijn. Niet alleen voor uzelf en uw gezin, maar ook voor uw onderneming. Een financieel tekort vangt u op met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar er is meer om over na te denken. Zoals hulp bij re-integratie, het regelen van vervangende arbeid en het vastleggen van afspraken met de onderneming en eventuele mede vennoten. En bouwt u nog wel voldoende pensioen op als u arbeidsongeschikt bent?

Inkomen na overlijden

Vaak willen we niet over deze situatie nadenken. Maar het is wel verstandig. Ook de financiële impact van een overlijden is groot. Wij helpen u daarbij. Door stap voor stap de mogelijke gevolgen met u te bespreken.

Vragen waar we dan samen bij stilstaan zijn:

  • Kunnen uw nabestaanden zonder financiële zorgen verder als u vroegtijdig komt te overlijden?
  • En wat gebeurt er dan met uw bedrijf?
  • Is uw eventuele opvolger er al klaar voor om uw bedrijf voort te zetten?
  • Of moet het bedrijf verkocht worden, wat de nodige kosten en tijd met zich meebrengt?
  • Welke kosten komen in de periode tussen uw overlijden en de overname of verkoop voor rekening van uw nabestaanden?

Als u wilt dat uw gezin zonder zorgen achterblijft, dan moet u wel iets regelen. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering en/of een partnerpensioen. Ook staan we stil bij het effect van uw overlijden op de onderneming. Een compagnonsverzekering of key-manpolis kan een oplossing zijn.

Naast dat we wij er zijn voor u als ondernemer, bieden wij onze diensten ook aan voor werkgevers.

"Samen met u stellen we een onderbouwd plan op om uw pensioendoel te realiseren. Een plan dat past bij u én uw onderneming!" - Julian Nijenhuis

Werkwijze ABC Pensioen

3775 Advies
Advies

Wij geven u een compleet inkomens- en pensioenadvies op basis van uw huidige situatie en zetten deze af tegen de door u gewenste situatie. We kijken niet alleen naar uw oudedagsvoorziening, maar ook naar situaties in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

3865 Beheer
Beheer

Na de adviesfase kunt u besluiten om producten van een bank of verzekeraar via ons kantoor af te sluiten. Wij blijven uw financiële situatie periodiek monitoren en geven advies over eventuele aanpassingen. Voor deze dienstverlening vragen wij een onderhoudsabonnement af te sluiten.

4042 Communicatie
Communicatie

Er kunnen zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke situatie waar wij, indien noodzakelijk, direct op inspelen. Ook kunnen er wijzigingen plaatsvinden bij de verzekeraar. Wij houden u hiervan op de hoogte. Lees meer over onze complete werkwijze.