Onze werkwijze

01.

Kennismaking

In het eerste vrijblijvende gesprek maken wij afspraken over de gewenste dienstverlening. We bespreken wat ABC Pensioen voor u kan betekenen, wat wij voor u gaan doen en welke kosten hieraan verbonden zijn. Op die manier weet u precies wat u van ons kunt verwachten.

Besluit u tijdens of na het kennismakingsgesprek dat u advies wilt van ABC Pensioen? Dan gaan wij samen het afgesproken adviestraject in. De gemaakte afspraken leggen wij vast in een overeenkomst.

3648
02.

Inventariseren en adviseren

Met een uitgebreide inventarisatie brengen we uw huidige situatie en uw wensen en doelstellingen in kaart. Als werkgever wilt u bijvoorbeeld een pensioenregeling opzetten voor uw werknemers of als ondernemer wenst u bijvoorbeeld meer inzicht in uw persoonlijke inkomenssituatie. Op grond van deze inventarisatie maken wij een analyse. Deze analyse vormt de basis van ons advies. De uitkomsten van de analyse en ons advies vatten wij samen in een heldere rapportage.

Rapportage
03.

Bemiddelen, vergelijken, controleren en begeleiden

Wilt u naar aanleiding van ons advies een financieel product, zoals bijvoorbeeld een pensioenregeling voor uzelf of voor de werknemers afsluiten? Dan gaan wij voor u bemiddelen. Dit betekent dat wij offertes aanvragen voor producten met passende voorwaarden, tegen een scherpe prijs. Deze offertes vergelijken we met elkaar en bespreken we met u. Besluit u vervolgens om het product af te nemen, dan begeleiden we de aanvraag en controleren wij de polis totdat uiteindelijk alles goed is verwerkt. Daarnaast verzorgen wij alle benodigde juridische stukken tussen uzelf, de onderneming en verzekeraar.

3379
04.

Jaarlijks beheer en begeleiding

Elk advies is een momentopname. Wanneer omstandigheden wijzigen verlangt een advies onderhoud. Ook uw wensen en behoeften veranderen voortdurend. Voor het beheer van een collectieve pensioenregeling sluiten wij met u een beheerovereenkomst. Gedurende de looptijd van het pensioencontract bent u verzekerd van een goede begeleiding. Om de werknemers goed te informeren, bespreken wij met u ook een communicatietraject. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een plenaire presentatie voor alle werknemers bij u op locatie, individuele gesprekken met uw werknemers enzovoort.

Administratie