Veelgestelde vragen deelname leeftijd 18 jaar


Moet ik ook een eigen bijdrage inhouden?
Als er sprake is van een eigen bijdrage in de pensioenregeling, dien je deze in te houden op het brutoloon van de werknemer.

Welk staffelpercentage voor het ouderdomspensioen wordt gehanteerd voor 18-jarigen?
De premiestaffel wordt uitgebreid met een extra cohort vanaf 18 jaar. In de aangepaste juridische stukken staat het cohort voor 18-jarigen vermeld. Je kunt dit ook opvragen bij jouw relatiebeheerder.

Krijg ik ook aangepaste juridische documenten?
Pensioenuitvoerders gaan hier verschillend mee om. Je ontvangt van jouw uitvoerder aangepaste juridische documenten (uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement) of een addendum op de bestaande juridische documenten. Wordt de pensioenregeling per 1 januari 2024 verlengd? Dan zal de deelnameleeftijd van 18 jaar worden opgenomen in de nieuwe juridische documenten.

Hoe meld ik werknemers met een oproepovereenkomst aan?
Werknemers met een oproepovereenkomst moeten, op grond van de wet Gelijke Behandeling, net als werknemers met een vast aantal uren worden aangemeld in de pensioenregeling. Omdat vooraf vaak niet duidelijk is hoeveel de werknemer zal gaan werken, is het advies om de werknemer aan te melden met een fulltime maandsalaris en een geschat parttimepercentage (bijvoorbeeld 20%). Aan het einde van het jaar, of bij eerder uitdiensttreding, dient het parttimepercentage aangepast te worden aan de werkelijk gemaakte uren. Zijn er oproepwerknemers die worden aangemeld? Informeer dan ook de relatiebeheerder.

Welke datum van indienst moet ik hanteren?
De oorspronkelijke datum van indienst wordt gehanteerd voor het aanmelden van de deelnemer, maar het toevoegen van de polis, oftewel de ingangsdatum van de pensioenregeling, wordt op 1 januari 2024 gezet. Let hierop bij het invoeren van de werknemer in Mijn ABC.

Heeft de verlaging van de deelnameleeftijd ook gevolgen voor de berekening van het partner- en wezenpensioen?
De hoogte van het partner- en wezenpensioen wordt momenteel berekend op basis van onder andere het aantal dienstjaren. In het pensioenreglement is vaak een maximumaantal dienstjaren vastgelegd. Pensioenuitvoerders hebben een verschillend beleid. Er zijn uitvoerders die het eerder vastgelegde maximum handhaven, er zijn ook pensioenuitvoerders die het maximum aanpassen. Het aantal dienstjaren van de werknemers die al op 31 december 2023 in dienst waren, verandert niet.

Is er sprake van een overgangsperiode?
Er is geen overgangsperiode. De wijziging geldt voor alle pensioenregelingen per 1-1-2024.

De pensioenregeling wordt momenteel verlengd, moet ik de aanmeldingen van nieuwe werknemers nu al doorgeven?
Het is nog niet mogelijk om de aanmeldingen van nieuwe deelnemers in de pensioenregeling na 2024 in Mijn ABC te verwerken. Deze mutaties kunnen pas verwerkt worden zodra de uitvoerder de verlenging in haar administratie verwerkt heeft en Mijn ABC daarop is aangepast. Nieuwe werknemers kunnen per mail aangeleverd worden bij de relatiebeheerder. Overige mutaties kunnen ingevoerd worden, nadat Mijn ABC is aangepast. Alle mutaties die betrekking hebben op 2023 moeten wel verwerkt worden in 2023.

Is Mijn ABC aangepast op de toevoeging van 18-jarige werknemers?
De instellingen in Mijn ABC zijn inmiddels aangepast zodat werknemers vanaf 18 jaar kunnen worden aangemeld. Na aanmelding van de werknemer in het portaal zijn direct de verzekerde bedragen en premies inzichtelijk.

Heb je nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op via het onderstaande button of met één van je adviseurs. Wij helpen je graag!