Pensioenakkoord

Alles wat u als werkgever moet weten over
het Pensioenakkoord. Update 31 maart 2021.

Pensioenakkoord: hoe zat het ook alweer?

Het Pensioenakkoord omvat een groot aantal afspraken tussen overheid en sociale partners, die een heel andere vorm gaan geven aan onze pensioenopbouw. Het gaat over de aanpassing van de AOW, maar vooral ook over alle pensioenregelingen en –overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers. Samen vormt het een nieuw stelsel dat beter aansluit op de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. De wetgeving rondom pensioen wordt daarom herschreven in de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen.

Pensioen staat straks in het teken van verwachtingen
De “zekerheid” met betrekking tot uitkeringen verdwijnt helemaal, en maakt plaats voor “verwachtingen”. Dat is een grote wijziging, maar in veel regelingen was dit onderdeel de afgelopen jaren al wel aangepast.

Iedereen hetzelfde premiepercentage
Wat daarnaast heel veel impact gaat hebben; jong en oud krijgen straks hetzelfde premiepercentage. Dat klinkt eerlijk, maar maakt wel dat ouderen relatief minder gaan opbouwen.
Dat gaat natuurlijk niet zomaar, mogelijk zullen zij compensatie moeten ontvangen. Er komen meer en flexibelere pensioenmogelijkheden, ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Het betreft vooral regelingen voor vervroegd uittreden (RVU), parttime pensioen en verlofsparen. Het nabestaandenpensioen gaat veranderen, ook hiervoor zijn straks meer keuzes en flexibiliteit mogelijk.

Opnieuw vormgeven van de pensioenregeling
Tussen nu en 2026 moeten hele impactvolle keuzes worden gemaakt over de aanpassing van pensioenregelingen. Alle werkgevers, werknemers, adviseurs en uitvoerders moeten aan de slag met het opnieuw vormgeven van de pensioenregeling. Voor zover van toepassing, moet dit in overleg met vakbonden, ondernemingsraden en/of personeelsvertegenwoordigingen.

De besluitvorming dient zorgvuldig te worden vastgelegd. Zo moet u als werkgever uiterlijk in 2024 een transitieplan opstellen, waarin het 'hoe en waarom' van verschillende keuzes is vastgelegd.

De bestaande pensioenregeling mag nog worden voortgezet tot 2026

Voor veel werkgevers kan en mag de bestaande pensioenregeling (al dan niet tijdelijk) nog worden voortgezet. Tot 2026 mag dat ook nog voor nieuwe deelnemers. Of dat een goede keuze is, is afhankelijk van verschillende factoren. De verwachte (leeftijds-)ontwikkeling van uw personeel bijvoorbeeld.

De kostenontwikkeling van pensioen hangt heel erg samen met de gemaakte keuzes en prioriteiten.

Laatste stand van zaken van het Pensioenakkoord

We zijn inmiddels wat verder in de tijd, wat er voor heeft gezorgd dat er weer meer duidelijkheid is ontstaan over de bedoelingen van de nieuwe wetgeving.

RVU en verlofsparen
Een paar onderdelen van het akkoord zijn per 1 januari 2021 al ingegaan. Het betreft vooral de regeling voor vervroegd uittreden (RVU) en het verlofsparen.

Bestaande en nieuwe deelnemers in de pensioenregeling
Er is veel meer duidelijk geworden over de mogelijkheden en valkuilen die er zijn om onderscheid te maken tussen bestaande en nieuwe deelnemers in de regelingen.

De wet gaat in op 1 januari 2022
Maar het overgrote deel komt nog, en het is nog steeds de bedoeling dat deze nieuwe wetgeving in gaat per 1 januari 2022. Dat lijkt weliswaar niet realistisch, de Tweede Kamer moet nog worden herkozen, daarna akkoord gaan, en daarna ook de Eerste Kamer nog. Maar ook als het een paar maanden opschuift in 2022, maakt dat voor de besluitvorming niet zoveel uit.

Vóór 1 mei 2021 ontvangt u van ons een voorstel

Bij ABC Pensioen volgen we de ontwikkelingen van het Pensioenakkoord op de voet. Hoewel de wetgeving nog niet definitief is vormgegeven, kunnen en moeten we er al wel mee aan de slag. Samen met u! Daarom ontvangt u uiterlijk 1 mei opnieuw bericht met concrete informatie over de verschillende mogelijkheden die ABC Pensioen u biedt. Waar kunt u dan aan denken?

  • Een informerend gesprek, met directie, MT en/of HR;
  • Een ABC scan van uw huidige regeling, met aanbevelingen en overwegingen voor aanpassing van uw pensioenregeling;
  • Een uitgewerkt advies op maat;
  • Een adviesgesprek met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

ABC Pensioen wil u vooral rust en comfort bieden. U bent van ons gewend dat wij u tijdig en in duidelijke taal informeren over wetswijzigingen die voor u en uw werknemers van betekenis zijn. Zodat u in staat bent om op het juiste moment de juiste keuzes te maken.

Eerder contact?

Wilt u ons bericht niet afwachten en neemt u liever zelf het initiatief? Natuurlijk kan dat. Neemt u gerust contact met ons op, om van gedachten te wisselen, of samen al een plan van aanpak te maken. Wij helpen u graag!

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.