Passie met een vleugje humor

Deel:

Dit interview is gepubliceerd in VVP-Online, februari 2024. Tekst: Willem Vreeswijk.

"We streven er altijd naar om elke klant het gevoel te geven dat hij op dat moment onze enige klant is. Dit niveau van persoonlijke aandacht en zorg, gecom­bineerd met passie en een vleugje humor, draagt bij aan de 'wow'-factor bij onze klantrelaties", aldus Ju­lian Nijenhuis, in 2023 zijn wij uitgeroe­pen tot winnaar in de categorie Pensioen Advies.

ABC Pensioen, onderdeel van Vrieling Adviesgroep, bestaat uit ruim zeventien pensioen- en inkomens­ deskundigen die deel uitmaken van de grotere Vrieling Adviesgroep van ruim 280 medewerkers. "Wij speciali­seren ons in advies, beheer en communicatie rondom pensioenregelingen. We adviseren niet alleen werkge­vers over pensioenregelingen, maar beheren deze ook en verzorgen het communicatietraject voor de werknemers. Daarnaast adviseren wij ook ondernemers bij inkomensvraagstukken met betrekking tot pensioen, ar­beidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden. Als on­afhankelijke adviseur zijn we volledig vrij in onze advi­sering. We denken mee vanuit de situatie van de klant en zoeken de pensioenoplossing die het beste bij hem of haar past. We streven ernaar dat iedere klant zijn eigen adviseur en vaste relatiebeheerder heeft. Dit vormt de basis voor een langdurige relatie met onze klanten."

Speciaal

"Wat ons speciaal maakt, is dat klanten niet naar een nummer bellen, maar naar een persoon. We houden van korte communicatielijnen en gebruiken geen geautomatiseerde bandjes. Onze passie en enthousiasme voor pensioenen, gecombineerd met een vleugje humor, helpen ons om klanten op een begrijpelijke en toegan­kelijke manier door hun pensioenproces te begeleiden."

Nazorg

"Onze samenwerking met aanbieders verloopt over het algemeen goed. Wanneer er dossiers zijn waarbij de sa­menwerking minder soepel verloopt, is het van groot belang om ons te richten op de zaak en niet op de per­soon. Dit betekent dat we ons concentreren op het op­lossen van het probleem en de persoonlijke aspecten buiten beschouwing laten. Het is belangrijk om altijd professioneel te blijven en ons te richten op hoe we de situatie kunnen verbeteren."

"Wij geloven in een transparante en open aanpak. Daarom sluiten we met onze opdrachtgevers een over­eenkomst waarin duidelijk staat welke diensten wij verrichten en welke beloning hier tegenover staat. Onze adviseurs zijn niet alleen ervaren en deskundig, maar ook creatief. Ze zoeken naar maatwerkoplossingen als standaardoplossingen niet volstaan. Nazorg, ook wel actief klantbeheer genoemd, is essentieel voor het behoud van bestaande klanten en draagt bij aan de groei van ABC Pensioen. We zetten ons in om klanten proactief te bedienen en zo passende nazorg te bieden, altijd tegen een eerlijke prijs. We zijn ervan overtuigd dat goede nazorg bijdraagt aan een sterke en langdurige relatie met onze klanten."

"'School jezelf voortdurend bij.'" - Julian Nijenhuis

Tips

"Ons advies voor de adviesbranche is om altijd eerlijk, open en transparant te zijn naar de klant. Het is be­langrijk om te zorgen dat je voldoende kennis in huis hebt dan wel haalt om de klant goed te kunnen advi­seren. Dit betekent dat je jezelf voortdurend moet bij­ scholen en op de hoogte moet blijven van de laatste ontwikkelingen in je vakgebied."

Deel:

Aanbevolen