Driekwart van werknemers wil eerder stoppen met werken

Deel:

Driekwart van de werkende Nederlanders heeft één of meerdere maatregelen genomen om na pensionering te kunnen blijven leven zoals nu. Naast de maatregelen die mensen nu al nemen, heeft de helft van de mensen de intentie om minder uitgaven te hebben tegen de tijd dat zij met pensioen gaan.

Meerderheid beroepsbevolking wil eerder stoppen met werken dan AOW-leeftijd

Ondanks veelvuldige aandacht in de politiek en media is de AOW-gerechtige leeftijd voor veel mensen nog steeds hoger dan verwacht, constateert overheidsplatform Wijzer in Geldzaken. Een meerderheid geeft dan ook aan dat zij graag eerder willen stoppen met werken dan de AOW-leeftijd, gemiddeld genomen zelfs zes jaar eerder. Toch verwacht 57% van de mensen die eerder willen stoppen, pas op de AOW-leeftijd te stoppen. Een ruime meerderheid wil in de jaren voor de AOW-leeftijd minder gaan werken. Om dit mogelijk te maken, worden vooral maatregelen getroffen als sparen en extra aflossen op de hypotheek. De helft van de mensen die eerder wil stoppen, heeft hiervoor nog geen maatregelen getroffen.

Driekwart van de medewerkers wil eerder stoppen met werken

Werknemers proberen fit te blijven om langer door te kunnen werken

Om langer door te kunnen blijven werken tot de verhoogde AOW-leeftijd, wordt 'zo lang mogelijk fit blijven' als belangrijkste maatregel gezien. Men probeert dit te bereiken door gezonder te (gaan) leven (84%). Daarnaast wordt gedacht aan werkgerelateerde maatregelen zoals bijscholen (55%) en minder uren werken (59%). Veranderen van werkgever, functie of vak wordt minder vaak overwogen.

Wat kan ABC Pensioen voor u betekenen?

Jan-Willem Gakes, onze inkomensspecialist helpt u graag bij het maken van een planning om daadwerkelijk eerder te stoppen met werken. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om eerder te genieten van uw welverdiende pensioen? Maak een afspraak of bel 0523 - 28 27 21.

Deel:

Aanbevolen