Vangnet voor ondernemers

Deel:

Voor zelfstandigen is er geen financieel vangnet vanuit de overheid. Als ondernemer ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Je zult dus zelf moeten nadenken over of en hoe je het (gezins-)inkomen wilt beschermen.

Als ondernemer of zzp’er werk je met passie en plezier vanuit je eigen onderneming. Je werkt voor jezelf waardoor je flexibel bent. Je kunt je tijd zelf indelen en hebt regie over de opdrachten die je uitvoert voor je klanten. Deze zelfstandigheid maakt jou en je onderneming ook kwetsbaar. Zeker als je geen personeel hebt, draait je onderneming niet door als je niet meer kunt werken en zal ook het inkomen uit je onderneming direct wegvallen. Voor zelfstandigen is er geen financieel vangnet vanuit de overheid. Als ondernemer ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Je zult dus zelf moeten nadenken over of en hoe je het (gezins-)inkomen wilt beschermen.

"Je denkt er misschien niet graag aan. Toch zijn er elke dag weer ondernemers die ondervinden dat je zomaar arbeidsongeschikt kunt raken." - Michel Hogenkamp

Met een arbeidsongeschiktheidsvoorziening kan het (gezins-)inkomen veiliggesteld worden. Veel mensen denken nog steeds dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heel duur is. Maar de laatste jaren is de markt in beweging gekomen en zijn er meer mogelijkheden voor maatwerk. Waardoor er voor ieder type ondernemer een betaalbare oplossing mogelijk is. Wij nemen hierbij het voor jou beschikbare budget als uitgangspunt. Iets doen, en inzicht krijgen in jouw (financiële) situatie, is beter dan niets doen!

Het beste vangnet voor ondernemers

Er zijn meer oplossingen denkbaar dan alleen de oplossing van een volwaardige AOV tot aan de pensioenleeftijd. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden voor een beperkte uitkeringsduur (twee of vijf jaar) of een langere eigenrisicoperiode. Hierdoor wordt de uitkeringsduur verkleind en zal de verzekeringspremie betaalbaarder zijn. Het is belangrijk om hierbij goed te kijken naar je financiële (gezins-)situatie. Zijn er financiële reserves beschikbaar of heeft je partner een inkomen waar je gedeeltelijk op terug kunt vallen. ABC Pensioen kan je adviseren over de mogelijkheden in de markt.

In de markt zijn hiervoor verschillende mogelijkheden:

  1. Vrijwillige voortzetting UWV
  2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  3. Broodfonds
  4. Sparen of beleggen

Bovenstaande mogelijkheden zijn los of in combinatie met elkaar te regelen. Welke oplossing bij jou past, is helemaal afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen. Vraag je adviseur bij ABC Pensioen naar meer informatie. Samen kunnen we bekijken of en op welke manier het inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid ondervangen kan worden.

Deel:

Aanbevolen