Update Coronavirus

Deel:

Het Coronavirus blijft ons bezighouden. Het Verbond van Verzekeraars heeft inmiddels een standpunt ingenomen. Zij geeft aan dat ‘het feit dat iemand overleden is door het coronavirus er niet voor zorgt dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt, zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren’.

Wat is gewijzigd?

ElipsLife heeft op 10 maart 2020 bevestigd zich te zullen aansluiten bij het standpunt van het Verbond van Verzekeraars. Overlijden en arbeidsongeschiktheid als gevolg van COVID-19 (Coronavirus) wordt bij ElipsLife niet langer uitgesloten van dekking. Dit heeft tot gevolg dat ElipsLife ook dekking verleent in gebieden die door de Nederlandse overheid zijn aangemerkt als rood of oranje als gevolg van het coronavirus.

Coronavirus pensioen

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent concreet dat ElipsLife bij overlijden of arbeidsongeschiktheid als gevolg van het coronavirus tot uitkering van de verzekerde aanspraak zal overgaan, ongeacht waar het overlijden heeft plaatsgevonden of waar de arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Ditzelfde geldt voor de reguliere overlijdens- of arbeidsongeschiktheid dekking in deze gebieden.

Als het ministerie van buitenlandse zaken een oranje of rood reisadvies afgeeft, anders dan door COVID-19 is het ElipsLife beleid niet gewijzigd en gelden de ElipsLife algemene en bijzondere voorwaarden als het gaat om overlijden en arbeidsongeschiktheid in een rood of oranje gebied.

Deel:

Aanbevolen