Hoe zit het met uw pensioen als u gaat scheiden?

Deel:

Helaas houden niet alle relaties stand. Weet u hoe het zit met uw pensioen als u uit elkaar gaat?

Pensioen via de werkgever

Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan moet u het werkgeverspensioen verdelen als u uit elkaar gaat. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en geldt voor het pensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of partnerschap. Wel is het mogelijk om hier onderling andere afspraken over te maken.

Zo is het mogelijk om in de huwelijkse voorwaarden, of in de partnerschapsvoorwaarden uit te sluiten om de pensioenrechten bij echtscheiding te verevenen. Steeds meer jonge koppels kiezen hiervoor. Zij hoeven dan geen ouderdomspensioen met elkaar te delen bij scheiding, maar mocht één van de partners komen te overlijden, dan ontvangt de achterblijvende partner wel het nabestaandenpensioen.

Zijn er geen afwijkende afspraken gemaakt? Dan gelden de wettelijke regels. In dat geval ontvangt de ex-partner de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

Pensioen scheiden

Welke verdeling is verstandig?

Partners die ongeveer hetzelfde salaris hebben, verdelen hun pensioen niet altijd als ze gaan scheiden. Wel is het verstandig om na te gaan of beide partners ook daadwerkelijk evenveel pensioen opbouwen. Een min of meer gelijk salaris wil namelijk niet per definitie betekenen dat er ook evenveel pensioen wordt opgebouwd. Er zijn immers grote verschillen tussen pensioenregelingen onderling.

In sommige situaties is een 50-50 verdeling niet helemaal eerlijk. Denk hierbij aan een stel met kinderen. Als de ene partner tijdelijk parttime heeft gewerkt in verband met de opvoeding van de kinderen, dan heeft diegene minder pensioen opgebouwd. Bij echtscheiding kan dit dan gecompenseerd worden door bijvoorbeeld te kiezen voor een 70-30 verdeling.

Hoe zit het met uw lijfrente?

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geldt niet voor lijfrenten en andere verzekerings- of bankspaarproducten die u zelf heeft geregeld ter aanvulling van uw pensioen. Hoe, en of deze producten worden verdeeld wordt meestal vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant is een door beide partners ondertekende overeenkomst waarin allerlei afspraken worden gemaakt die van belang zijn wanneer twee partners uit elkaar gaan. Denk hierbij aan afspraken over de boedelverdeling, alimentatie en de opvoeding van minderjarige kinderen. Eventuele lijfrenten en de verdeling hiervan worden ook vaak opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

In dit convenant mogen partners zelf kiezen hoe zij de vermogensbestanddelen verdelen. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om alle bankrekeningen en verzekeringen bij helfte te verdelen, maar zijn ook vrij om bijvoorbeeld de woning aan de ene partner toe te wijzen, en dit te compenseren door alle overige vermogensbestanddelen aan de andere partner toe te wijzen.

Het echtscheidingsconvenant is niet altijd direct bindend. Als partners onderling overeenkomen af te wijken van het eerder opgestelde convenant, dan mag dit. Soms maakt het convenant echter deel uit van de door de rechter uitgesproken echtscheidingsbeschikking. Dit is vaak het geval wanneer de partners samen minderjarige kinderen hebben. Maakt een convenant deel uit van de rechterlijke beschikking? Dan heeft het document rechtskracht en zijn beide partners in principe gebonden aan de overeengekomen inhoud van het convenant.

In de praktijk betekent dit dat uw financieel adviseur de beschikking van de rechtbank, samen met het convenant opstuurt naar de bank of verzekeraar waar uw product loopt. De bank of verzekeraar zorgt er vervolgens voor dat de polis of rekening verdeeld wordt volgens de afspraken in het convenant.

Vragen?

Heeft u vragen over uw pensioen? Ga dan eens in gesprek met één van onze pensioenadviseurs. Bel 0523 – 28 27 21 of laat een bericht achter via ons contactformulier en wij bellen u.

Deel:

Aanbevolen