Gevolgen bestaande beschikbare premieregeling

Deel:

Voor werknemers die pensioen opbouwen in een beschikbare premieregeling heeft het pensioenakkoord vooralsnog geen directe gevolgen als het gaat om het ouderdomspensioen. In het pensioenakkoord is opgenomen dat er een “vaste premie” komt: een gelijkblijvend premiepercentage dat voor alle leeftijden gelijk is. Dat betekent actuarieel gezien dat een jonge werknemer meer pensioen op gaat bouwen dan een oudere werknemer: beiden krijgen dezelfde premie-inleg maar de premie van de jongere werknemer rendeert langer en leidt tot een hogere uitkering.

In veel verzekerde pensioenregelingen op basis van een beschikbare premie is sprake van een leeftijdsafhankelijke premie-inleg en is de premie-inleg hoger als een werknemer ouder is (oplopende premiestaffel). De leeftijdsafhankelijke premie-inleg is strijdig met de hierboven omschreven “vaste premie”. Er is daarom in het akkoord een uitzondering gemaakt: werkgevers die op dit moment een beschikbare premieregeling met een oplopende premiestaffel aan hun werknemers hebben aangeboden mogen die regeling voortzetten voor de huidige werknemers.

Pensioenakkoord breed

De verwachting is dat een werkgever de beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke premie niet meer mag aanbieden aan nieuw aan te nemen werknemers. De werkgever heeft de keuze om naast de bestaande pensioenregeling een tweede pensioenregeling te introduceren voor werknemers die na de wetswijziging in dienst komen. Of om de lopende pensioenregeling aan te passen. Dit betekent dan wel dat de OR en de betrokken werknemers instemming dienen te verlenen.

In de praktijk zal dit betekenen dat de arbeidsmarkt voor oudere werknemers in een beschikbare premieregeling minder eenvoudig wordt. Een baanwissel betekent dan het einde van de leeftijdsafhankelijke beschikbare premie en in veel gevallen een lagere pensioenopbouw in een nieuwe regeling (die dan een leeftijdsonafhankelijk premiepercentage kent). Er zal daarom goed gekeken moeten worden naar bijvoorbeeld de mogelijkheden om voor eigen rekening bij te sparen.

Deel:

Aanbevolen