Pensioenakkoord verplicht tot opstellen transitieplan.

Deel:

Wat gaat er gebeuren?

Het langverwachte akkoord over wijziging van de pensioenen is bereikt. De wetgeving wordt nu voorbereid en zal naar verwachting per 1 januari 2022 van kracht zijn. Wel komt er een overgangsperiode tot 1 januari 2026. In deze periode hebben werkgevers de tijd om afspraken met OR, personeelsvertegenwoordiging en uiteraard de werknemers te maken. De werkgever is verplicht een transitieplan op te stellen, waarin wordt vastgelegd hoe de pensioenregeling wijzigt en welke stappen er vervolgens moeten worden ondernomen.

Wat kan ABC Pensioen voor u doen?

ABC Pensioen helpt werkgevers inzicht te krijgen in de voorgenomen wijzigingen en de impact hiervan op de lopende pensioenregelingen. Niet alleen de werkgevers, maar ook de OR of personeelsvertegenwoordiging kunnen door ABC Pensioen worden bijgepraat. Door inzicht te verschaffen is het mogelijk om oplossingen te bedenken voor het aanpassen van de pensioenregeling aan de nieuwe wetgeving.

Deze oplossingen rekent ABC Pensioen door, zodat de consequenties voor de werknemer en voor de werkgever duidelijk worden. Dit alles legt ABC Pensioen voor u vast in een transitieplan, waarin eventueel ook een compensatievoorstel voor de werknemers is opgenomen.

Wat kunt u nu al doen?

Maar zover is het nu nog niet. Gebruik de tijd tot 1 januari 2022 om u goed te laten voorlichten over de wijzigingen in de pensioenwetgeving. Stap voor stap om zo een juiste - bij uw bedrijf passende pensioenregeling - te realiseren. ABC Pensioen helpt u graag verder. Wilt u meer weten? U kunt ons bereiken op 0523 – 28 27 21.

Deel:

Aanbevolen