Emigreren en pensioen

Deel:

Bent u van plan om naar het buitenland te verhuizen? En vraagt u zich af of dit invloed heeft op uw pensioen. Wij leggen u uit hoe het zit. Want emigreren kan grote invloed hebben op uw pensioen.

Het Nederlandse pensioenstelsel, hoe zit het ook alweer?
Voordat we de gevolgen van emigreren uitleggen, leggen wij eerst kort het Nederlandse pensioenstelsel uit. Ons stelsel kent verschillende onderdelen, dit noemen we pijlers. Er zijn drie (officiële) pijlers:

  1. De eerste pijler is de AOW-uitkering. Iedere Nederlander heeft recht op een AOW-uitkering. Hoe hoog deze uitkering is, is afhankelijk van uw burgerlijke staat en hoe lang u in Nederland heeft gewoond en gewerkt.
  2. De tweede pijler is het pensioen dat via uw werkgever wordt opgebouwd. Pensioen opbouwen in de tweede pijler is niet vanzelfsprekend. Niet alle werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Voor ZZP’ers of ondernemers valt deze pijler buiten beschouwing, zij zijn immers niet in loondienst en bouwen geen pensioen op via de tweede pijler.
  3. De derde pijler gaat over aanvullend pensioen en wordt ook wel lijfrente genoemd. Hiermee kunnen particulieren en ZZP’ers op een fiscaal voordelige manier aanvullend pensioen opbouwen. Er zit wel een maximum verbonden aan het bedrag dat jaarlijks gestort mag worden. Dit bedrag wordt de jaarruimte genoemd. Lees meer over sparen voor een aanvullend pensioen.

Emigreren tijdens het opbouwen van pensioen
Emigreren heeft invloed op zowel de opbouw- als uitkeerfase van uw pensioen. We leggen graag per situatie uit wat de gevolgen zijn van emigreren.

  • Wanneer u in Nederland werkt, bent u automatisch verzekerd voor AOW. Emigreert u? Dan is dit niet meer het geval. Ieder jaar dat u niet bent verzekerd, wordt uw AOW met 2% gekort. Wilt u dit voorkomen? Dan kunt u de premie voor uw AOW door blijven betalen terwijl u in het buitenland woont. Dit kunt u regelen via de Sociale Verzekeringsbank.
  • Wilt u naar het buitenland verhuizen maar blijft u in Nederland werken? En betaalt u nog steeds belasting en premies in Nederland? Dan bent u hoogstwaarschijnlijk gewoon verzekerd voor uw AOW.
  • Gaat u tijdelijk in het buitenland werken in de vorm van detachering? Dan blijft u doorgaans gewoon verzekerd voor uw AOW.

Impact op de 2e pijler
Bent u in loondienst? Dan bouwt u naast de AOW waarschijnlijk via uw werkgever pensioen op. Als u voor deze werkgever blijft werken in het buitenland, verandert er niets aan het pensioen dat u opbouwt. Krijgt u een andere werkgever? Dan is het belangrijk dat u nagaat wat deze werkgever voor uw pensioen heeft geregeld. Het opgebouwde pensioen in Nederland blijft gewoon staan tot uw AOW-gerechtigde leeftijd.

Impact op de 3e pijler
Heeft u in de 3e pijler een lijfrente opgebouwd? Dan gelden hier andere regels voor. Hoeveel u precies per jaar opzij mag zetten voor uw lijfrente is afhankelijk van uw inkomen en waar u belastingplichtig bent. Verhuist u naar het buitenland maar blijft u belasting betalen in Nederland? Dan behoudt u waarschijnlijk uw jaarruimte en kunt u uw jaarruimte gewoon blijven storten op een pensioenrekening.

Bereken wel ieder jaar uw jaarruimte opnieuw voordat u geld stort op uw pensioenrekening!

Betaalt u geen belasting meer in Nederland? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk ook geen jaarruimte. Dit betekent dat u geen geld meer mag storten op uw pensioenrekening. Wilt u wel geld opzij zetten voor uw oude dag? Dan kan dit natuurlijk altijd met een (vrije) beleggings- of spaarrekening. Dus zonder fiscaal voordeel.

De lijfrente die u al heeft opgebouwd tijdens uw werkzame leven in Nederland, houdt u in de meeste gevallen (afhankelijk van uw bank of verzekeraar) gewoon aan.

Emigreren na de pensioenleeftijd
Emigreren rondom uw pensioenleeftijd? Voor uw AOW-uitkering is dat meestal geen probleem. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u controleren wat de gevolgen zijn van uw emigratie naar een bepaald land.

Ook het pensioen dat is opgebouwd via uw werkgever kunt u in de meeste gevallen ontvangen in het buitenland. Let op: controleer dit wel altijd bij uw specifieke pensioenuitvoerder. Daarnaast is het belangrijk dat u uw belasting in het land waar u gaat wonen controleert. Het kan namelijk zo zijn dat u zowel in het land waar u woonachtig bent als in Nederland belasting betaalt over uw pensioen. Hier kunt u bij de Nederlandse Belastingdienst (gedeeltelijke) vrijstelling voor aanvragen.

Het uitkeren van een lijfrenteproduct in het buitenland is minder gemakkelijk. Slechts enkele aanbieders bieden de mogelijkheid hiertoe.

Wilt u liever geen uitkering voor uw lijfrente aankopen? Dan kunt u uw lijfrente altijd afkopen. Maar hierbij loopt u wel het risico dat u naast de verschuldigde inkomstenbelasting, ook een boete moet betalen. Dit is de zogeheten revisierente en bedraagt maximaal 20%.

Denkt u na over emigreren?
En wilt u weten welke gevolgen dit voor uw specifieke situatie heeft? Ga dan eens in gesprek met één van onze pensioenadviseurs. Bel 0523 – 28 27 21 of laat een bericht achter via ons contactformulier en wij bellen u.

Deel:

Aanbevolen