Verlenging collectieve pensioenregeling

Deel:

Eindigt uw pensioenregeling dit jaar? Dan moet u de regeling opnieuw afsluiten. Advies van een pensioenadviseur is hierbij nodig. ABC Pensioen kan u hierbij helpen. Hoe ons adviestraject eruit ziet en wat de impact van nieuwe pensioenwetgeving is?

Als er voor een bedrijf geen verplichting aanwezig is voor aansluiting bij een van de bedrijfstakpensioenfondsen, denk aan Bouw, Zorg en/of Metaal, kan een werkgever zelf invulling geven aan de arbeidsvoorwaarde pensioen. De contracten die een werkgever sluit met een pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld een verzekeraar, zijn veelal voor een periode van vijf jaar. Voor het opnieuw afsluiten van een contract met een pensioenuitvoerder is advies van een pensioenadviseur nodig.

Uw pensioencontract eindigt einde van dit jaar?

ABC Pensioen begeleidt ongeveer 175 werkgevers per jaar bij het invoeren of verlengen van een pensioencontract. Het gehele adviestraject wordt in 3 fases opgedeeld en in nauw overleg met u, als werkgever, vormgegeven. Bij grote werkgevers speelt vaak de OR een rol in de besluitvorming. Zo kan ABC Pensioen ook de informatie richting de OR verzorgen. Kleine werkgevers ervaren de advieskosten als een obstakel. Juist voor deze kleine werkgevers heeft ABC Pensioen een efficiënt adviestraject opgezet, waarbij de advieskosten in de hand worden gehouden.

Wijzigen van pensioensysteem?

ABC Pensioen heeft alle aandacht voor úw pensioen! De lastige pensioenmaterie wordt door ons in heldere taal met u besproken. Hierbij informeren wij u ook over de impact van de nieuwe wetgeving, welke waarschijnlijk vanaf 1 januari 2022 van kracht wordt. Vooral de impact op pensioenregelingen gebaseerd op een middelloonsysteem is groot. Het betekent de overgang van een “zeker” pensioen naar een “onzeker” pensioen, maar ook naar een type regeling waarbij eigen keuzes en verantwoordelijkheid van de werknemer plotseling een veel grotere rol gaan spelen.

Hoe kan ABC Pensioen helpen?

Als ABC Pensioen hebben wij veel ervaring met dit soort trajecten. Het vergt een heel weloverwogen besluitvorming en een heel zorgvuldige uitleg en toelichting naar de werknemers en/of OR. Alleen dan kan er voldoende draagvlak bij alle betrokken partijen worden gecreëerd. Door de inbreng van ABC Pensioen verzekerd u, als werkgever, zich van een professionele partij die het gehele traject in goede banen weet te leiden.

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via mail@abcpensioen.nl of telefonisch 0523 – 28 27 21. Zie ook onze website voor nadere informatie over ABC Pensioen. Wij helpen u graag!

Deel:

Aanbevolen