WIEG: Wet invoering extra geboorteverlof

Deel:

Nieuwe regels voor ouders. Wat moet u weten?

Per 1 juli 2020 is de regeling rondom geboorteverlof uitgebreid. Medewerkers in loondienst kunnen vanaf die datum tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen na een bevalling van hun partner. Hierdoor krijgen zij extra tijd om te wennen aan het leven met de baby.

Tijdens het verlof krijgt de werknemer een uitkering van het UWV. De werkgever vraagt deze uitkering aan bij het UWV en betaalt de werknemer uit. Pensioenafspraken zijn niet in de wet opgenomen. Het is wel mogelijk om pensioen op te bouwen tijdens de verlofperiode. Over welk salaris er daadwerkelijk pensioenopbouw plaatsvindt, is afhankelijk van welke afspraken tussen werkgever, werknemer en de pensioenuitvoerder zijn gemaakt.

Wilt u weten welke invloed WIEG heeft op uw pensioen of meer informatie over de uitvoering ervan? Neem dan contact met ons op.

Deel:

Aanbevolen