Het pensioenakkoord gaat ons pensioenstelsel veranderen

Deel:

U heeft vast al wel iéts vernomen over een mogelijke verandering van het pensioenstelsel. Na jarenlange onderhandelingen tussen de sociale partijen en het kabinet, is er in juni van dit jaar een Pensioenakkoord tot stand gekomen. De veranderingen leiden tot een pensioenstelsel dat transparanter en persoonlijker is. Een stelsel dat beter aansluit op de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. De “zekerheid” omtrent uitkeringen verdwijnt voortaan in alle regelingen, en maakt plaats voor “verwachtingen”.

Moet ik nú al wat ondernemen?

Nee, dat hoeft nog niet. Het pensioenakkoord is nog niet helemaal afgerond, want alle voorgestelde wijzigingen moeten nog worden uitgewerkt en vertaald in nieuwe wetgeving. Die wetgeving moet ook nog worden goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer. Maar dat het veelomvattende veranderingen betreft, die van invloed gaan zijn op de pensioenen van ons allemaal, staat wel vast. Dus ook op die van úw werknemers, en op die van uzelf.

Heeft u een pensioencontract, dat in de loop van 2021 de einddatum bereikt?

Dan hoeft u in beginsel nog niets te doen. Wij zullen volgend jaar tijdig contact met u opnemen om de inhoud van het noodzakelijk adviestraject te bespreken. Vanzelfsprekend zal het pensioenakkoord in ons advies worden meegenomen.

Heeft u een pensioencontract, dat ná 2021 de einddatum bereikt?

In dit geval ligt de situatie iets anders. Omdat de einddatum van uw huidig pensioencontract ná de (verwachte) ingangsdatum van het nieuwe stelsel ligt, wordt de pensioenregeling niet “automatisch” aangepast aan de uitgangspunten van het nieuwe stelsel. Daarom kan het heel zinvol zijn, om volgend jaar te bekijken, in hoeverre al kan worden geanticipeerd op de nieuwe wetgeving.

Er gaat hoogstwaarschijnlijk een overgangstermijn gelden voor bestaande regelingen voor bestaande medewerkers. Het kán dus zijn, dat u volgend jaar de laatste mogelijkheid krijgt om de uitgangspunten van uw “bestaande” regeling te heroverwegen.

Vervolg

Als ABC Pensioen volgen we de ontwikkelingen rondom het Pensioenakkoord op de voet. Wij zullen u in het eerste kwartaal van 2021 wederom informeren omtrent de stand van zaken. Ook zullen we u dan verder informeren over de verschillende mogelijkheden die ABC Pensioen u biedt.

Denkt u daarbij aan:

  • Een “ABC scan” van uw huidige regeling, met aanbevelingen / overwegingen voor aanpassing;
  • Al dan niet als vervolg op deze scan, een uitgewerkt advies op maat;
  • Een informerend gesprek, met de directie, MT, HR;
  • Een adviesgesprek met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
Nu al meer weten?

Wilt u in grote lijnen weten welke invloed het Pensioenakkoord op úw werknemers en u heeft?
We hebben alvast een samenvatting voor u gemaakt. Klik hier

Eerder contact?

Wilt u ons bericht niet afwachten, maar neemt u liever zelf het initiatief? Natuurlijk kan dat. Neemt u gerust contact met ons op, om van gedachten te wisselen, of samen al en plan van aanpak te gaan maken.

ABC Pensioen. Aandacht, Betrokkenheid, Comfort.

Schematisch overzicht van tijdsspanne inwerkingtreding Pensioenakkoord.

Overzichtt

Deel:

Aanbevolen