Het nieuwe pensioenstelsel wordt heel eenvoudig….toch?

drs. Yska de Kroon
drs. Yska de Kroon23 sep. 2021

Deel:

Misschien heeft u het al wel vernomen, misschien is het ‘nieuws’ ook helemaal aan u voorbij gegaan. Maar de nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Zorgvuldigheid gaat bij deze mega-operatie voor alles, en het is beter ten halve te keren dan ten hele te dwalen, nietwaar? Ik vertel u graag over wat komen gaat en hoe wij u bij ABC Pensioen helpen voorbereiden.

Uitstel van de nieuwe pensioenwet

Minister Koolmees schreef in zijn brief van mei dit jaar aan de Kamer het volgende:

“Hoewel we de vaart erin houden, wil ik met alle betrokkenen een zorgvuldig proces doorlopen. Ik verwacht het wetsvoorstel begin 2022 bij de Tweede Kamer in te dienen. De Tweede en Eerste Kamer kunnen het voorstel dan zorgvuldig behandelen en betrokken organisaties kunnen zich goed op de aanpassingen voorbereiden. Ik streef ernaar dat de nieuwe pensioenwet dan uiterlijk per 1 januari 2023 inwerking kan treden.”

Voorwaarde is natuurlijk wel, dat er in 2022 überhaupt een nieuw Kabinet is gevormd, en er een Tweede en Eerste Kamer gaan zijn die hun akkoord kunnen geven. Laten we er vooralsnog van uitgaan dat dit het geval gaat zijn! En laten we twee begrippen eruit lichten die de Minister ook aanhaalt: Zorgvuldigheid en Voorbereiding.

Natuurlijk staat het onderwerp Pensioen (bijna) nooit bovenaan de agenda. Het is lastige materie, het kost veel, het is ver weg, er zijn belangrijkere zaken om over na te denken. Allemaal begrijpelijk, maar de agenda zal binnenkort toch echt moeten worden aangepast. Want het nieuwe pensioenstelsel gaat vroeg of laat heel wat teweeg brengen. Er moeten keuzes worden gemaakt die het onderwerp pensioen een heel andere plek gaan geven binnen het pakket van arbeidsvoorwaarden van élke werkgever. En dat vergt van alle betrokken partijen een tijdige en zorgvuldige voorbereiding!

Pensioen wordt eenvoudig

In de basis wordt pensioen heel eenvoudig. Alle werknemers krijgen straks een vast premiepercentage dat in hun pensioenpot wordt gestort. Alle werkgevers zullen dus moeten gaan bepalen hoe hoog dit percentage wordt, en hoe dit past binnen het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden. Dat is geen sinecure. Hoe stel je dit percentage vast? In tegenstelling tot nu, wordt de arbeidsvoorwaarde pensioen voor de (moderne) werknemer heel gemakkelijk vergelijkbaar: ‘Bij werkgever A krijg ik 10%, bij werkgever B is dat 14% en bij werkgever C zelfs 20%.’ Kiest u maar!

Of toch niet?

Natuurlijk is het minder eenvoudig dan het lijkt. Er zijn heel veel vragen te beantwoorden. Om er een paar uit te lichten:

Voor de werkgever:

  • Hoe stel ik één vast percentage vast, dat past binnen mijn arbeidsvoorwaarden, maar ook aantrekkelijk is voor nieuwe medewerkers?
  • Wat doe ik met mijn bestaande regeling voor mijn huidige medewerkers? Mag ik die nog in stand houden, en is dat een goede keuze?
  • Waar hebben medewerkers recht op? Moet ik compensatie gaan bieden, en hoe dan?
  • Wanneer kan ik het beste actie ondernemen? Wacht ik nog even af, of kan ik eerder al anticiperen?
  • Hoe leg ik het allemaal op een fatsoenlijke manier uit aan mijn werknemers?

Voor de werknemer:

  • Eén vast premiepercentage leidt tot verschillende pensioenopbouw voor jong en oud;
  • Heb ik een soort van pensioenplan? Moet ik zelf gaan bijsparen?
  • Wat gebeurt er als ik van baan ga wisselen? Waar moet ik rekening mee houden?

De juiste keuzes op het juiste moment

Stilzitten is in veel gevallen geen goede keuze. Het pensioenstelsel is in beweging, dus alle betrokken partijen moeten dat ook zijn. Bij ABC Pensioen zijn we dat gewend. Pensioen beweegt ons. We zijn eigenlijk continu in beweging, mét onze relaties, voor onze relaties. Om er zeker van te zijn dat de juiste keuzes op het juiste moment worden gemaakt.

Wilt u dat we dat ook met u gaan doen? Neem dan gerust contact met ons op. We maken samen een routekaart, en kiezen dan samen de best passende route.

ABC Pensioen. Alle aandacht voor uw pensioen.

Deel:

drs. Yska de Kroon
Geschreven door

drs. Yska de Kroon

Aanbevolen