Werknemer met verlof? Wat gebeurt er met het pensioen?

Deel:

De laatste jaren zijn er de nodige ontwikkelingen op het gebied van verlof. Sinds 1 juli 2019 krijgen kersverse vaders bijvoorbeeld 5 dagen volledig betaald geboorteverlof en kunnen ze er voor kiezen om aansluitend nog 5 weken tegen 70% van het loon op te nemen. Andere vormen van verlof zijn zorgverlof, pleegzorgverlof, adoptieverlof of ouderschapsverlof. Wat gebeurt er eigenlijk met het pensioen van een werknemer als hij of zij met verlof gaat? En wat is uw rol daarin als werkgever?

Gevolgen pensioenopbouw tijdens verlof

De hoofdregel is dat pensioenopbouw is afgestemd op het salaris. Als een werknemer (tijdelijk) minder gaat werken zou dat betekenen dat de pensioenopbouw omlaag gaat. Opname van verlof zou een verlaging van pensioenopbouw betekenen. Dat geldt echter niet voor alle pensioenen. Hieronder leest u wat er niet wijzigt en wat er wel kan wijzigen.

Wat wijzigt niet

Het opnemen van verlof heeft voor een periode tot 18 maanden geen enkel effect op het partnerpensioen. Ook al werkt een werknemer niet (of gedeeltelijk), het partnerpensioen blijft ongewijzigd en wordt niet verlaagd. Pas als het verlof de periode van 18 maanden overschrijdt, wordt het partnerpensioen aangepast. Daarmee is de partner van de werknemer die verlof neemt goed beschermd.

Wat kan wel wijzigen

De wetgever heeft vastgelegd dat een werkgever zelf met haar werknemers kan afspreken wat er gebeurt met de opbouw van het ouderdomspensioen tijdens het verlof. Er kan voor gekozen worden om de opbouw van het ouderdomspensioen aan te passen aan het (tijdelijk) lagere salaris. Maar de opbouw van het ouderdomspensioen mag ook ongewijzigd in stand blijven. Eventueel kan dan tijdelijk de eigen bijdrage van de werknemer worden aangepast.

Wat te doen?

De werkgever is aan zet: wat gebeurt er met de pensioenopbouw bij verlof? Wij adviseren alle werkgevers om hierin een keuze te maken en dit vast te leggen in het personeelshandboek of de bedrijfs-CAO. Bedenk daarbij dat keuzes financiële, maar ook administratieve consequenties hebben. Zeker als er sprake is van een salariskoppeling heeft de administratieve verwerking extra aandacht nodig. Als de opbouw van het ouderdomspensioen ongewijzigd wordt voortgezet betekent dit een hogere pensioenlast ten opzichte van de loonsom.

Hulp nodig? Wij denken graag met u mee. Laat een berichtje achter op onze website en wij nemen contact met u op.

Deel:

Aanbevolen