RVU-regeling voor sociale werkbedrijven

Deel:

‘ABC Pensioen maakt moeilijke materie makkelijker’

Doorwerken tot je pensioen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De zwaarte van het werk, in combinatie met de verhoogde AOW-leeftijd, maakt het voor sommige werknemers erg moeilijk om vol te houden. Dat geldt ook voor medewerkers van werkleerbedrijf Larcom. Versoepeling van de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) maakt het makkelijker om eerder te stoppen met werken. Voor zowel werknemer als werkgever. De RVU-regeling geeft werknemers recht op een uitkering om de periode tot aan het pensioen en/of AOW te overbruggen. Om deze regeling zorgvuldig uit te voeren krijgt Larcom hulp van ABC Pensioen.

ABC Pensioen RVU


Eerder genieten van pensioen
‘Mensen waarbij het niet lukt om een plek op de arbeidsmarkt te vinden, bieden wij een werkplek aan. Van afstand naar bijdrage,’ vertelt Rob Houthooft, directeur van Larcom. ‘Dit zijn mensen met lichamelijk en/of geestelijke beperkingen en in veel gevallen een kortere levensverwachting. Hoe eerder ze met pensioen kunnen, hoe langer ze ervan kunnen genieten. Het past bij ons als sociale werkgever om dit mogelijk te maken.’

Slimme aanpak
In 2021 werd de RVU-regeling opgenomen in de CAO van de sociale werkvoorziening. ‘ABC Pensioen nam direct contact met ons op en bood aan om ons te helpen. Ze hadden zich goed verdiept in de materie, mensen en omgeving. Dat gaf meteen vertrouwen. Het levert ABC Pensioen waarschijnlijk niet de wereld aan vermogen op, maar door een slimme aanpak kunnen we onze medewerkers goede hulp aanbieden bij hun afweging.’

Ingewikkelde dingen eenvoudig uitleggen
Goede voorlichting is essentieel voor de medewerkers van Larcom. ‘Het is moeilijke materie. Daarbij krijgen veel van onze medewerkers allerlei toeslagen en andere vormen van inkomsten. Het zou jammer zijn als je, door gebruik te maken van de RVU-regeling, daar opeens niet meer voor in aanmerking komt. De RVU-regeling is niet riant. Het hele speelveld moet overzien worden om goed advies te kunnen geven. ABC Pensioen doet dat heel goed. In groepssessies geven ze algemene uitleg over de regeling. Daarna krijgen medewerkers de mogelijkheid voor een individueel adviesgesprek. Daar zitten ook hun partners bij, zodat de hele gezinssituatie in kaart wordt gebracht. Wat er precies besproken wordt is natuurlijk privé, maar ik hoor positieve geluiden van mijn medewerkers over de adviesgesprekken.’

Wij shoppen niet verder
ABC Pensioen heeft zo’n twintig medewerkers gesproken. Zes hebben er gebruik gemaakt van de RVU-regeling. Een zelfde aantal wacht nog op de berekening van het pensioenfonds. Rob Houthooft: ‘Zo lang als de regeling duurt, bieden we onze medewerkers dit traject aan met ABC Pensioen. Een periodieke bijeenkomst en een-op-een adviesgesprekken. Uiteraard mogen onze mensen zelf kiezen voor een financieel adviseur. ABC Pensioen kwam met een goed aanbod. Ze geven goed en persoonlijk advies en, minstens zo belangrijk voor ons als sociale werkgever, ze weten welke taal ze moeten spreken richting onze medewerkers. Wij hebben geen behoefte om verder te shoppen.’

Over de RVU-regeling
Jan Willem Gakes is pensioenadviseur bij ABC Pensioen en helpt Larcom bij de RVU-regeling. ‘De RVU-regeling biedt mensen die richting AOW gaan de mogelijkheid met een financiële compensatie vrijgesteld te worden van werk. In plaats van salaris wordt er RVU-uitkering betaald. Dit is een vast bedrag van maximaal €1.847,- bruto per maand (2021). De werkgever betaalt tot 31 december 2025 geen belasting over de RVU-uitkering als de medewerker maximaal 3 jaar voor de AOW stopt met werken. Het gat dat ontstaat moet de medewerker zelf aanvullen. Bijvoorbeeld door het pensioen naar voren te halen. Bij sociale werkbedrijven is het pensioen beperkt. Vaak zijn er wel toeslagen en heffingen. Het is daarom belangrijk om te kijken naar het totale plaatje en de gezinssituatie. Dat kan alleen maar door middel van een goed, persoonlijk gesprek en veel vragen stellen. Om een zo goed en duidelijk mogelijke inschatting te maken van de financiële situatie, ook als het anders loopt dan verwacht.’

"Kunnen wij uw organisatie helpen? ABC Pensioen kent de RVU-regeling inmiddels door en door en heeft heel wat ervaring met het helpen van organisaties. Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op met Jan Ids Douma, teamleider ABC Pensioen via 06 – 51 56 42 77." -

Deel:

Aanbevolen