Verplichte aansluiting bij een pensioenfonds: drie aandachtspunten

Deel:

Wanneer je je als ondernemer met personeel niet aansluit bij een bedrijfstakpensioenfonds (bpf), terwijl dat eigenlijk wel moet, kunnen de financiële consequenties groot zijn. Drie aandachtspunten zijn van belang.

Valt jouw bedrijf binnen een sector met een bedrijfstakpensioenfonds, dan ben je verplicht jouw werknemers een pensioenregeling aan te bieden. In totaal is ongeveer 75% van de werknemers in Nederland aangemeld bij een bedrijfstakpensioenfonds. Voorbeelden zijn bedrijven in de bouwsector, de reisbranche of de horeca. In het register pensioenfondsen kun je nagaan welk fonds voor jouw werknemers het pensioen regelt en of deze verplicht is.

Let daarbij op de volgende drie zaken:

1. Zelf actie ondernemen

Wie een onderneming start, moet zelf nagaan (of door een adviseur laten nagaan) of de activiteiten van de onderneming mogelijk onder de zogenaamde werkingssfeer (het bereik) van een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Het is niet zo dat een pensioenfonds zich meteen bij aanvang van je activiteiten bij jou meldt. Ook kan het zo zijn dat de cao voorschrijft dat deelgenomen moet worden aan een bepaalde pensioenregeling. Het gebeurt ook nog weleens dat de activiteiten van een onderneming gedurende de rit wijzigen: let ook dan goed op of je mogelijk bij een (ander) bedrijfstakpensioenfonds moet aansluiten.

2. Verdiep je in de werkingssfeer

Vaak is meteen duidelijk of een bedrijf bij een bepaalde bedrijfstak hoort. Maar in sommige gevallen is het lastiger beoordelen of een bedrijf onder de zogenaamde werkingssfeer van een pensioenfonds valt. Dat leidt regelmatig tot discussies. Bij Bakker Bart bijvoorbeeld worden broodjes afgebakken, maar je kunt ze ook meteen aan een tafeltje opeten: valt de onderneming dan onder bedrijfstakpensioenfonds Bakkersbedrijf of onder Horeca?

3. Voorkom dat je achteraf moet betalen

Is een onderneming ten onrechte niet aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan kan het fonds de premie alsnog opeisen. Het pensioenfonds is namelijk verplicht om een werknemer die onder de werkingssfeer valt, een pensioen uit te keren, of de werkgever in kwestie nou premie heeft afgedragen of niet. Een pensioenfonds kan niet alleen de pensioenpremie met terugwerkende kracht eisen, maar ook een schadevergoeding.

Kortom: verdiep je bij de start of bij wijziging van je activiteiten als ondernemer goed in deze materie. Dat kan je een hoop gedoe en geld schelen. Twijfel je? Of heb je hulp nodig? De adviseurs van ABC Pensioen helpen je uitzoeken of jouw bedrijf aangesloten moet zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds. Bel 0523 – 28 27 21 of laat een berichtje achter en we nemen contact met je op.

Deel:

Aanbevolen