De nieuwe pensioenwet is een feit!

Deel:

Dinsdag 30 mei 2023 stemde ook de Eerste Kamer in met de Wet toekomst pensioenen, ofwel ‘de nieuwe pensioenwet’. Waar de Tweede Kamer afgelopen december al instemde met het nieuwe pensioenstelsel, was er nu uiteindelijk ook een meerderheid in de Eerste Kamer die voor de invoering van de nieuwe wet heeft gestemd.

Vecteezy senior father with adult son in family concept banner 6831707 319

De nieuwe pensioenwet gaat direct per 1 juli 2023 al in. Wel krijgen alle betrokken partijen (vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders) een jaar langer de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving tot 1 januari 2028 in plaats van 1 januari 2027.

Daarmee is het nieuwe pensioenstelsel dan definitief per 1 januari 2028 een feit. Minister Schouten blijft op aandringen van partijen vinger aan de pols houden of verder uitstel noodzakelijk blijkt.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Het overgrote deel van de pensioenregelingen (meer dan 80%) wordt in Nederland uitgevoerd door (sector-gerelateerde) pensioenfondsen. Slechts een relatief klein deel van de uitvoering vindt plaats bij de verzekeraars, die de regelingen uitvoeren van werkgevers die niet gebonden zijn aan een sector.

Als we het over de vraagstukken rondom ‘het pensioenstelsel’ hebben, gaat het dan ook bijna altijd over de vraagstukken rondom de uitvoering van de regelingen van deze pensioenfondsen.

Ons huidige pensioenstelsel was lange tijd gebaseerd op twee belangrijke fundamenten: zoveel mogelijk zekerheid én solidariteit tussen jong en oud. Dit maakte ons pensioenstelsel lange tijd heel robuust en geliefd. Maar diezelfde fundamenten zorgden de laatste jaren ook voor steeds meer onrust, en maakten dat ons stelsel ‘op slot’ kwam te zitten.

De gewenste zekerheid kost namelijk steeds meer geld en potentieel rendement, wat niet bij de deelnemers terechtkomt. Ook kunnen pensioenen hierdoor nauwelijks nog geïndexeerd worden. Het pensioen stijgt daardoor niet mee met de stijging van al onze vaste lasten. Bovendien betaalt de jongere generatie mee aan het pensioen voor ouderen, terwijl ze natuurlijk liever willen sparen voor hun eigen pensioen. Hierdoor is het vertrouwen in het huidige pensioenstelsel de laatste tijd sterk gedaald.

Deze ontwikkelingen maken dat ons huidige pensioenstelsel is verouderd en dat we toe zijn aan een nieuw pensioenstelstel. Een stelsel dat weer voldoet aan de wensen en ontwikkelingen van deze tijd. Het is een gigantische uitdaging om iedereen daarbij tevreden te stellen. Daarom moeten de bouwstenen sámen worden gelegd.

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor werkgevers?

Ondanks dat ons pensioenstelsel wordt geregeerd door de regelingen van pensioenfondsen, betekent het vooral voor de werkgevers, die niet zijn aangesloten bij een pensioenfonds, dat er veel keuzes gemaakt moeten worden, om de bouwstenen van hun pensioenregeling opnieuw goed neer te leggen binnen de organisatie.

De pensioenregeling binnen het bedrijf moet opnieuw ingericht worden, passend bij het nieuwe pensioenstelsel én bij het arbeidsvoorwaardenpakket. U mag daarbij onderscheid maken tussen nieuwe medewerkers en bestaande medewerkers. Alle nieuwe medewerkers krijgen straks een nieuwe regeling met een vast premiepercentage dat in hun pensioenpot wordt gestort. Werkgevers moeten bepalen hoe hoog dit percentage wordt, maar ook, per wanneer de nieuwe regeling van kracht wordt. Gaat u nieuwe medewerkers eerst nog de oude regeling bieden, of direct de nieuwe? En wat doet u met de bestaande medewerkers? Gaat u hen ook de nieuwe regeling aanbieden, wacht u hier nog even mee, of doet u dat helemaal niet? En zo zijn er nog veel meer keuzes die u moet maken.

Maak de juiste keuzes op het juiste moment

Kortom, stilzitten is in veel gevallen geen goede keuze. Ondanks dat er een overgangsperiode (‘transitieperiode’) lijkt te zijn tot 2028, is het voor velen van u noodzakelijk om al éérder keuzes te maken. Het nieuwe pensioenstelsel is nu al in beweging. Maak samen met uw pensioenadviseur alvast de juiste keuzes, zodat u die straks op het juiste moment kunt inzetten. De adviseurs van ABC Pensioen helpen u hier graag bij.

Deel:

Aanbevolen