Nieuws

7 januari 2020
Vraagt u zich als ondernemer weleens af wat er met uzelf, met uw onderneming of met uw gezin gebeurt als u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt of als u moet zorgen voor een ziek gezinslid? ABC Pensioen geeft ondernemers inzicht in de financiële situatie bij pensionering, vroegtijdig overlijden en arbeidsongeschiktheid. Samen met Vrieling Zakelijk heeft ABC Pensioen het nieuwe ondernemerspakket ontwikkeld.
16 oktober 2019
ABC Pensioen en ABN AMRO vieren de start van formele landelijke samenwerking op het gebied van pensioenvoorzieningen en pensioen- en inkomensadvisering. In een feestelijke kick-off bijeenkomst maken medewerkers van beide organisaties nader kennis met elkaar, worden werkwijzen uitgewisseld en samenwerkingsafspraken toegelicht.
16 oktober 2019
In veel sectoren zoals in de bouw, het transport of in de zorg geldt een pensioenplicht. In die situaties heeft een werkgever nauwelijks invloed op de kwaliteit van de pensioenregeling voor het eigen personeel. Als deze pensioenplicht er niet is kan een werkgever zelf invulling geven aan de arbeidsvoorwaarde pensioen. ABC Pensioen begeleidt ongeveer 175 werkgevers per jaar bij het invoeren of verlengen van een pensioencontract.
16 oktober 2019
Het is herfst, de zekerheid op mooi weer wordt minder, het wordt kouder, he...
19 september 2019
Voor zelfstandigen is er geen financieel vangnet vanuit de overheid. Als ondernemer ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Je zult dus zelf moeten nadenken over of en hoe je het (gezins-)inkomen wilt beschermen.